Skip to content

Suunnittelualan ansiokehitys aavistuksen teollisuuden perässä

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Arkkitehdeillä palkat kehittyivät ripeästi.

Suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden kiinteät kuukausipalkat nousivat lokakuusta 2011 lokakuuhun 2012 keskimäärin 4,3 prosenttia. Tämä niin sanottu identtinen keskimääräinen ansiokehitys toteutui henkilöillä, jotka ovat pysyneet toimialan yritysten palveluksessa. Tämä selviää äskettäin julkaistusta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palkkatilastosta.

Koko teollisuudessa identtinen ansiokehitys oli 4,5 prosenttia ja teknologiateollisuudessa 4,7 prosenttia, joten suunnitteluala jäi näistä niukasti jälkeen.

Suunnittelualan kaikkien ylempien toimihenkilöiden kuukausipalkan ansiokehitys oli 1,5 prosenttia, joka on selvästi alan identtistä ansiokehitystä pienempi. Suurin selittävä tekijä lienee, että alalta on vaihdettu työpaikkaa tai siirrytty eläkkeelle, kun samaan aikaan on rekrytoitu uusia nuoria suunnittelijoita pienemmällä palkalla. Ylempien toimihenkilöiden määrä kasvoikin vuoden aikana 5,4 prosenttia.

Ylemmän toimihenkilön kiinteä kuukausipalkka suunnittelualalla oli lokakuussa 2012 keskimäärin 3 792 euroa. Miesten palkka oli 3 856 euroa ja naisten palkka 3 509 euroa.

Arkkitehtisuunnittelussa kuukausipalkat nousivat puolestaan 5,4 prosenttia ja identtisillä henkilöillä jopa 6,2 prosenttia. Arkkitehtien kuukausipalkka oli lokakuussa 2012 keskimäärin 3 718 euroa.

Syksyn 2012 palkankorotukset yleiskorotuksina

Lähes neljä viidestä suunnittelualan ylemmästä toimihenkilöstä sai marraskuun 2012 palkankorotuksen 1,9 prosentin yleiskorotuksena. Tämä käy ilmi Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n luottamusmiehilleen tekemästä kyselystä.

– Vain muutamassa yrityksessä sovittiin, että osa korotuksesta kohdennetaan yhteisesti sovitusti esimerkiksi jo vuosia pelkän yleiskorotuksen saaneille tai muuten palkkakuoppaan joutuneille. Lisäksi sopiminen oli nyt kaiken kaikkiaan hieman vähäisempää kuin reilu vuosi sitten vastaavassa tilanteesta, toteaa YTN:n kyselyn toteuttanut asiamies Sirkku Pohja.

Palkkaratkaisusta neuvoteltiin työehtosopimuksen mukaisesti 77 prosentissa työpaikoista. Palkkauksen kannustavuudesta, palkkaporrastuksesta, paikallisesta palkankorotusvarasta ja tuottavuuden kehittämisestä keskusteltiin vähintään jonkin verran 65 prosentissa työpaikoista. Sen sijaan palkankorotusten kohdentamisesta keskusteltiin vähintään jonkin verran 71 prosentissa yrityksistä.

Luottamusmiehet kokevat tiedonsaannin työnantajalta edelleen ongelmalliseksi. Noin kolmasosa vastaajista ei saanut lainkaan tietoa muun muassa yritysten talous- ja työllisyystilanteesta ja tilauskannasta. Lisäksi yli puolet luottamusmiehistä ei ollut saanut selvitystä palkkaratkaisun toteutuksesta tammikuun loppuun 2013 mennessä.

Työehtosopimuksen mukaan syksyn palkankorotuksista piti neuvotella paikallisesti 13.10. 2012 mennessä. Jos paikallisesti ei sovittu muusta, marraskuun alusta maksettiin 1,3 prosentin yleiskorotus ja 0,6 prosentin korotus paikallisesti sovittaviin palkkoihin. Jos tästä 0,6 prosentin erästä ei päästy yksimielisyyteen, maksettiin koko 1,9 prosenttia yleiskorotuksena.

YTN:n kyselyyn vastasi 65 suunnittelualan luottamusmiestä. He edustavat yhteensä 5 664 ylempää toimihenkilöä. Kysely toteutettiin 9.-25.1.2013.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • Teemu Hankamäki, vastuullinen asiamies, teemu.hankamaki@ytn.fi
  • Sirkku Pohja, asiamies, sirkku.pohja@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu