Skip to content

Suunnittelualan asiantuntijat ovat palkkakuopassa

Julkaistu

Kategoriat

Vuoden 2017 YTN-datan mukaan ylempien toimihenkilöiden mediaanipalkka suunnittelualalla oli 3 750 euroa kuukaudessa. Asiantuntijoilla mediaanipalkka oli 3 599, alemmassa keskijohdossa 4 220 ja ylemmässä keskijohdossa 5 150 euroa kuukaudessa.

48 prosenttia suunnittelualan vastaajista kertoi palkkansa nousseen edellisvuoteen verrattuna. 41 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan ja kolmella prosentilla laskenut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän meriittikorotuksen oli saanut 21 prosenttia vastaajista.

Suunnittelualan palkkataso on edelleen alhainen verrattuna muihin YTN-aloihin. Esimerkiksi asiantuntijoilla mediaanipalkka oli lähes 500 euroa pienempi kuin koko YTN-tasolla tai teknologiateollisuudessa.

Joka kymmenes työuupumuksen partaalla

Kiire ja työn kuormittavuus ovat lisääntyneet asiantuntijatyössä. Myös suunnittelualalla yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että työtahti on viime vuosina kiristynyt. Suunnittelualan vastaajista 11 prosenttia piti työmääräänsä jatkuvasti liian suurena ja 46 prosenttia ajoittain liian suurena.

15 prosenttia kertoi palautuvansa huonosti työn aiheuttamasta kuormituksesta työpäivän jälkeen.Vastaajien mielestä selkeämmät tavoitteet ja työnjako sekä kohtuullinen työkuorma helpottaisivat tilannetta.

YTN-data kootaan vuosittain YTN-liittojen työmarkkinatutkimuksista. Vuoden 2017 aineistossa oli vastaajia kaikkiaan yli 18 000, joista suunnittelualalla työskenteli 1 554. Suunnittelualan vastaajien mediaani-ikä oli 37 vuotta ja valtaosa (78 prosenttia) työskenteli asiantuntijatehtävissä.

Tutustu YTN-data -raporttiin. >>

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu