Skip to content

Suunnittelualan sopimus sovitettiin raamiin

Suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden 1.10.2011 – 31.3.2013 voimassaolevaa työehtosopimusta tarkennettiin maanantaina 14.11. raamiratkaisun mukaiseksi.

Sopimuskautta pidennettiin seitsemällä kuukaudella ja sopimus päättyy 31.10.2013. Samalla alan palkankorotukset todettiin teknologiateollisuuden ratkaisun mukaiseksi, kuten syyskuun lopun työehtosopimusneuvotteluissa oli aiemmin sovittukin.

Alan taustaryhmä hyväksyi neuvottelutuloksen tiistaina 15.11. YTN:n hallitus vahvistanee neuvottelutuloksen kokouksessaan 17.11.

Palkankorotukset

Palkankorotuksista neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti. Ellei korotuksista päästä sopimukseen, maksetaan korotukset viime kädessä yleiskorotuksena.

Tästä linkistä näet suunnittelualan työehtosopimuksen uusimista koskevasta pöytäkirjasta sen osan, joka koskee palkankorotuksien paikallista neuvottelua.

Ensimmäinen korotus tulee takautuvasti 1.10.2011 lähtien. Jos muusta ei paikallisesti sovita, maksetaan 1,6 prosentin yleiskorotus ja 0,8 prosentin paikallinen erä. Jos paikallisesta erästäkään ei päästä sopuun, se jaetaan kaikille yleiskorotuksena.

Jos muusta ei paikallisesti sovita, seuraava palkankorotus maksetaan 1.11.2012 lähtien 1,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena ja 0,6 prosentin suuruisena paikallisena eränä. Myös ensi vuoden paikallinen erä maksetaan kaikille yleiskorotuksena, jos muusta ei päästä paikallisesti sopuun.

Lisäksi tammikuun alussa 2012 maksetaan 150 euron kertaerä niille ylemmille toimihenkilöille, joidenka yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Kertaerän maksamisen edellytys on lisäksi, että keskusjärjestöt ja maan hallitus vahvistavat raamisopimuksen toteutumisen.

Muuten syksyllä suunnittelualalla sovitut tekstimuutokset ja matka-ajan korvaus ovat ennallaan. Matka-ajan tuntikorvaus nousi euron verran 18 euroon ensi vuoden alusta.

Jos valtakunnallinen raamiratkaisu ei toteudu, työehtosopimus on irtisanottavissa 31.3.2012 mennessä päättymään 31.8.2012. Raamiratkaisun kohtalo selviää marraskuun lopussa.

Jos taas raamisopimuksen voimassa ollessa tulee merkittäviä poikkeamia taloudellisessa kehityksessä, työehtosopimus voidaan sanoa irti 31.8.2012 mennessä päättymään 31.10.2012.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu