Skip to content

Suunnittelualan työehtosopimuksen yleissitovuus vahvistettu

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta antoi 10.5.2012 päätöksen, jolla se vahvisti suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen yleissitovaksi. Sopimuksen yleissitovuuden piiriin kuuluviin toimialoihin ei tullut muutoksia aiempaan verrattuna.

Yleissitovuus merkitsee sitä, että myös työnantajaliittoon järjestäytymättömän yrityksen tulee noudattaa työehtosopimusta.

Teknologiateollisuus-SKOL-ATL-YTN työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana eli kaikkia työnantajia velvoittavana seuraavilla toimialoilla:

  • 71110 arkkitehtipalvelut
  • 71121 yhdyskuntasuunnittelu
  • 71122 maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
  • 71123 rakennetekninen palvelu
  • 71124 LVI-tekninen suunnittelu
  • 71125 sähkötekninen suunnittelu
  • 71127 kone- ja prosessisuunnittelu
  • 71126 muu rakennustekninen palvelu, pois lukien kunnallinen rakennustarkastus

Yhteensä työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla työskentelee noin 17 500 ylempää toimihenkilöä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu