Skip to content

Suunnittelualan uusi taustaryhmä aloittanut toimintansa

Suunnittelualan uusi taustaryhmä vuosille 2014-15 on aloittanut toimintansa. Uusi taustaryhmä valittiin viime vuoden lopulla, ja ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 21. tammikuuta.

Taustaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Marko Klapuri (Etteplan Oyj) ja varapuheenjohtajaksi Piri Harju (Pöyry Finland Oy).  

Taustaryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan myös viisi edustajaa ja varaedustajaa taustaryhmän työvaliokuntaan. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Marko Klapuri ja varapuheenjohtajaksi Piri Harju. Muita jäseniä ovat Pekka Makkonen (Elomatic Paper & Mechanical Oy), Timo Nyman (Neste Jacobs Oy) ja Tuija Rinne-Ketonen (Sweco Industry Oy).

Taustaryhmä linjaa suunnittelualan edunvalvontaa

Taustaryhmän keskeisin tehtävä on päättää alan edunvalvontatavoitteista, ohjeistaa toimintaa sekä tehdä esitys YTN:n hallitukselle suunnittelualan neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lisäksi taustaryhmä tekee tarpeen vaatiessa esitykset hallitukselle myös työtaistelutoimista.

Taustaryhmään kuuluu 19 jäsentä ja varajäsentä, joista lähes kaikki ovat luottamusmiehiä tai varaluottamusmiehiä omalla työpaikallaan. He edustavat alan suurimpia yrityksiä ja alalla toimivia YTN:n yritysyhdistyksiä.


Marko Klapuri toimii taustaryhmän puheejohtajana.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu