Skip to content

Suunnittelun tulevaisuutta tutkaillaan yhteisessä hankkeessa

Julkaistu

Kategoriat

TEKin, UIL:n ja SKOLin yhteisen suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä luotaavan hankkeen ensimmäisen osan yhteenvetoraportti on valmistunut.

Tulevaisuushankkeen tarkoituksena on etsiä näkemyksiä alan ja sen asiakasalojen vaihtoehtoisista kehityskuluista ja tulevaisuuden visioista.

Tulevaisuutta on nyt tutkailtu reilun vuoden kestäneessä hankkeessa. Järjestöjen lisäksi mukana on alan yrityksiä. Liittojen ohella rahoittajana on Tekes.

Ensimmäisessä vaiheessa hahmotettiin neljä vaihtoehtoista kehitysskenaariota lähivuosille. Selvitys sisältää myös katsauksen toimintaympäristön yleisiin trendeihin ja niiden vaikutuksesta alan tilanteeseen.

Raportti sisältää myös toimenpide-ehdotuksia: suunnittelu- ja konsultointialalle esitetään verkostoitumisen monipuolisempaa hyödyntämistä, aitoa kansainvälistymistä, koulutuksen perusteellista muutosta, sosiaalisen median hyväksikäyttöä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hakemista yllättäviltä innovaatiorajapinnoilta.

Hankkeen kakkososa toteutetaan yhteistyössä PricewaterhouseCoopers Oy:n kanssa tämän vuoden aikana. Kakkosvaiheessa hankkeen pilottiyritykset Deltamarin, Elomatic, Etteplan, Pöyry ja Sweco miettivät omaa asemaansa vaihtoehtoisissa tulevaisuuden kehitysmalleissa ja määrittelevät niiden pohjalta liiketoimintamahdollisuuksiaan, kilpailukykytekijöitä ja osaamistarpeitaan.

Alan tulevaisuushankkeen yhteenvetoraportin ensimmäisen osan ovat toimittaneet tutkija Marko Ahvenainen, professori Sirkka Heinonen ja kehitysjohtaja Olli Hietanen Turun Kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksesta.

Lataa raportti

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu