Skip to content

Syksyn prosentit sovittiin yleiskorotuksina

Lähes neljä viidesosaa suunnittelualan ylemmistä toimihenkilöistä sai syksyn 2,4 prosentin palkankorotuksen yleiskorotuksena.

YTN:n luottamusmiehille tekemän kyselyn mukaan vain muutamassa yrityksessä sovittiin, että osa korotuksesta kohdennetaan yhteisesti sovitusti esimerkiksi jo vuosia pelkän yleiskorotuksen saaneille tai muuten palkkakuoppaan joutuneille.

81 prosentissa työpaikoista palkkaratkaisusta neuvoteltiin työehtosopimuksen mukaisesti. Yrityksen palkkaratkaisun perusteista, palkkauksen kannustavuudesta, palkkaporrastuksesta, paikallisesta palkankorotusvarasta ja tuottavuuden kehittämisestä keskusteltiin vähintään jonkin verran noin 70 prosentissa yrityksistä.

Pääsääntöisesti palkkaratkaisusta päästiin sopuun yksissä tuumin. Vain noin kymmenesosa luottamusmiehistä kertoi, että korotuksista ei löytynyt yhteistä linjaa työnantajan kanssa.

YTN:n kyselyyn vastasi 74 suunnittelualan luottamusmiestä. He edustavat yhteensä noin 5 500 ylempää toimihenkilöä. Kyselyyn saattoi vastata 9.-19.1. välisenä aikana.

Linkki kyselystä tehtyyn PowerPoint-esitykseen tästä .

Raamiratkaisun mukaan mentiin

Suunnitteluala hyväksyi syksyllä palkankorotuksien pohjaksi valtakunnallisen raamiratkaisun mukaisen mallin.

Työehtosopimuksen mukaan syksyn palkankorotuksista piti neuvotella paikallisesti 15.12. mennessä.

Jos paikallisesti ei muusta sovittu, lokakuun alusta piti tulla 1,6 prosentin yleiskorotus ja 0,8 prosentin paikallisesti sovittava erä henkilökohtaisiin palkkoihin.

Jos tästä 0,8 prosentin erän jakamisesta ei päästy yksimielisyyteen, koko 2,4 prosentin kustannusvaikutus maksettiin kaikille tulevana yleiskorotuksena.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu