Skip to content

Tapiola ei piittaa yt-laista

Julkaistu

Kategoriat

Tapiola-ryhmä
ilmoitti yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta työvoiman vähentämiseksi
keskiviikkona 12. lokakuuta.  Yt-neuvottelut tähtäävät 230 henkilön
irtisanomiseen.

YTN:n
saamien tietojen mukaan Tapiolassa on jo ilmoitettu osalle työntekijöitä, että
heidät irtisanotaan, vaikka yt-menettely ei vielä ole kunnolla edes
käynnistynyt.  
– Tapiola-ryhmän yt-neuvottelut eivät ole alkaneet esimerkillisellä tavalla.
Menettely on yt-lain vastaista, sanoo YTN:n finanssialan asiamies Ville-Veikko
Rantamaula.

Yhteistoimintalain mukaan
neuvottelut on käytävä loppuun ennen kuin työnantaja tekee päätöksiä
henkilöstövähennyksistä. YTN muistuttaa, että yt-neuvottelujen aikana
työnantajan tulee neuvotella henkilöstön edustajien kanssa aidosti
suunniteltujen toimenpiteiden perusteista ja vaikutuksista. Jos päätöksiä
vähennyksistä tehdään ennen yt-neuvottelujen aloittamista tai niiden aikana,
työnantaja syyllistyy yt-lain rikkomiseen, josta on säädetty hyvitysseuraamus.

Ylemmät toimihenkilöt ja
heidän edustajanaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN on jätetty tilanteessa täysin
ulkopuolisiksi. Koska YTN ei ole neuvotteluosapuolena vakuutusalan
työehtosopimuksessa, ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa luottamusmiestä
pitämässä huolta esimiesten ja asiantuntijoiden oikeuksista. Tapiola-ryhmän
välinpitämätöntä asennetta ylempiä toimihenkilöitä kohtaan kuvastaa se, ettei
yt-neuvottelukuntaan otettu mukaan heille omaa edustajaa, vaikka siihen olisi
mahdollisuus. Tapiolan esimiehet ja asiantuntijat kantavat työssään vastuuta ja
ovat tekemässä hyvää tulosta. On tärkeää, että heidän työtään arvostetaan ja
heitä myös kuullaan heitä koskevissa asioissa.
 

– Me YTN:ssä olemme pitäneet
Tapiola-ryhmää vastuullisena ja yhteistyökykyisenä työnantajana, mutta
tällaisten toimien seurauksena yhteistyöhön tulee iso särö. Tapiolan ylemmät
toimihenkilöt olisivat halukkaita osallistumaan omalla panoksellaan yrityksen
kehittämistoimiin, myös tässä vaikeassa tilanteessa, jatkaa Rantamaula.
 
Lisätietoja: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Finanssialan asiamies
Ville-Veikko Rantamaula, puh. 040 832 6682

Finanssialan vastuullinen
asiamies Johanna Lähteenmäki, puh. 050 562 6860

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu