Skip to content

TAS tiedottaa: Ulosmarssi 15.5. liukumien puitteissa

Työnantajan kanssa on sovittu, että ulosmarssiin osallistuminen kirjataan miinusliukumana.

Kaikkien YTN -liittojen jäsenten toivotaan osallistuvan ulosmarssiin, jolleivät heidän työtehtävänsä ole sellaisia, että niistä on erikseen sovittu yleisen turvallisuuden nimissä pidättäydyttävän ulosmarssista. Ulosmarssi toteutetaan kaikissa Tiedon toimipisteissä, joissa noudatetaan tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta.

Työpaikoilla suositellaan kannustamaan myös ammattiliittoihin kuulumattomia osallistumaan ulosmarssiin ja kertokaa samalla, että ulosmarssi on nyt sovittu kirjattavan miinusliukumana.

Laajaa tukea ulosmarssille

Toimihenkilöunioni TU on tehnyt päätöksen olla mukana Tietoväki ry:n ja TAS ry:n Tieto-konsernia koskevassa ulosmarssissa perjantaina 15.5.2009 klo 13.00 – 17.00.

YTN:n yritysyhdistys Nokia Siemens Networks’lla on toimittanut TAS:lle alla olevan ulosmarssia tukevan kannanoton.
– – – – – – – – – – – – – – – – –

JULKILAUSUMA, Julkaisuvapaa 14.5.2009
Nokia Siemens Networks Pääkaupunkiseudun Ylemmät Toimihenkilöt NOPSY ry:n kannanotto Tieto-konsernin YT-neuvottelujen johdosta
Nokia Siemens Networks Pääkaupunkiseudun Ylemmät Toimihenkilöt NOPSY ry ilmaisee tukensa Tieto-konsernin henkilöstölle ja Tietoväki ry:lle sekä TietoEnator-konsernin Asiantuntijat ry:lle (TAS) niiden järjestäessä ulosmarssin perjantaina 15.5.2009.

Konsernin YT-neuvotteluissa tulee antaa luotettavaa näyttöä siitä, että töiden ulkoistamisesta halvemman työvoiman maihin on todella liiketaloudellista pysyvää hyötyä.

Nokia Siemens Networksin omien YT-neuvottelujen yhteydessä lukuisia NSN:n työntekijöitä on liikeluovutettu Tieto-konsernille. NOPSY ry ilmaisee toivomuksenaan, että myös entisten työtoveriemme uudelleen koulutukseen panostetaan ja tuetaan heidän uudelleen sijoittumistaan.

Lisäksi on sitouduttava ylitöiden vähentämiseen ja alihankkijoiden korvaamiseen Tiedon omalla henkilöstöllä.

Jari Ruokolainen   Pentti Arpalahti
puheenjohtaja        tiedotusvastaava

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu