Skip to content

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluvat jokaiselle työpaikalle

Työelämän tasa-arvon edistämisessä on viime vuosina edistytty, kun esimerkiksi palkkakartoitukset ja tasa-arvosuunnitelmat ovat työpaikkojen keinovalikoimassa. Vaikka Suomi on monin tavoin tasa-arvon edelläkävijä, käytännössä riittää vielä paljon tehtävää.

– Suuri haaste työelämän yhdenvertaisuuden toteutumisessa liittyy rakenteellisten ongelmien tunnistamiseen ja siihen, ettei niistä yksinkertaisesti puhuta tarpeeksi, sanoo puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Näiden epäkohtien korjaamiseksi henkilöstöedustajamme tekevät päivittäin arvokasta työtä ja samalla työelämän uusi sukupolvi näyttää meille tietä avoimuudellaan, Hankamäki arvioi.

– Suunta kuitenkin on oikea, joka näkyy esimerkiksi naisten osuuden kasvuna eri organisaatioiden johtopaikoilla. Siitä huolimatta meillä on edelleenkin liian vahva jako naisten ja miesten töihin, jonka muuttamiseksi myös koulutusjärjestelmällä on suuri rooli, jatkaa Hankamäki.

Ilman henkilöstöedustajia yhdenvertaisuuden toteutumista estävien rakenteiden laajempi purkaminen on lähes mahdotonta. Yksittäisten työntekijöiden mahdollisuus saada käytännössä tietoja työnantajalta syrjintäepäilyjen tarkistamiseen tai niiden kumoamiseksi on tasa-arvolain nykysäännösten puitteissa rajallinen.

– Esimerkiksi havaituille palkkaeroille on oltava hyväksyttävä syy. Julkisella sektorilla palkkatiedot ovat julkisia, mutta yksityisellä sektorilla eivät, joka sekin asettaa työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan, Hankamäki huomauttaa. – Työntekijällä tulisi olla yksityisellä sektorilla mahdollisuus selvittää mahdollinen palkkasyrjintä itsenäisesti lakiin perustuen ja saada asian arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen työelämässä antaa mahdollisuuden laajempaan diversiteettiin, joka parhaimmillaan on yksi keskeinen menestystekijä yritykselle.

– Ennakkoluuloton, aitoon monimuotoisuuteen perustuva työkulttuuri on työnantajalle nykypäivänä iso kilpailuetu ja tulevaisuudessa myös välttämättömyys parhaiten osaajien rekrytoimiseksi, Hankamäki sanoo. – Työntekijöiden moninaisuuden arvostaminen tuo erilaisia näkökulmia asioihin, mikä on omiaan lisäämään luovuutta ja innovaatioita.

– Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työpaikoilla ei ole vain työantajan ja luottamushenkilön välinen tehtävä vaan siihen meillä jokaisella on velvollisuus osallistua, Hankamäki muistuttaa. – Siinä onnistuminen vaatii luopumista omista ennakkoluuloista ja totutusta tavasta toimia. Kysymys on viime kädessä yksilön valinnoista ja käyttäytymisestä, summaa Hankamäki.


YTN Summit 19.3.2021 käsitteli tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämän näkökulmasta, josta edustajiemme lisäksi olivat keskustelemassa presidentti Tarja Halonen sekä Nokian johtaja Anneli Karlstedt.

Webinaari kokosi yhteen lähes tuhat YTN:n henkilöstöedustajaa ja muita ylempiä toimihenkilöitä. Puhujapalkkiot lahjoitimme Unicefille edistääksemme lasten kouluttautumista. Katso tallenne tilaisuudesta.

Lisätiedot:
Teemu Hankamäki, puheenjohtaja
p. 040 709 6681

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu