Skip to content

Teknologia-alan toimijat hakevat ratkaisuja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen

Teknologiateollisuus, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN käynnistävät yhteistyön, jolla haetaan konkreettisia ratkaisuja työhyvinvoinnin nostoon ja sitä kautta toimialan tuottavuuden vahvistamiseen.

Teknologiateollisuus on yksi Suomen tärkeimmistä työllistäjistä, ja sen menestys heijastuu koko kansantalouteen. Työn tuottavuuden vahvistamiseksi haetaan alalla laajasti keinoja, ja työhyvinvoinnilla on tässä tärkeä rooli. Tuoreessa “Työelämän tilannekuvia: Työhyvinvoinnista ja osaamisesta löytyy tuottavuuden kasvun mahdollisuuksia” -katsauksessa kuvataan tutkitun tiedon pohjalta tuottavuuspotentiaalia, joka syntyy panostuksista työyhteisön hyvinvointiin ja oppimiseen.

“Hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen strateginen merkitys on noussut yhä vahvemmin esiin yritysten kanssa käymissämme keskusteluissa. Tukemalla työyhteisöjen hyvinvointia vaikutamme siihen, että suomalainen vientiteollisuus menestyy maailmanmarkkinoilla”, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

Teeman tärkeys on noussut vahvasti myös palkansaajapuolella. “Jäsenten yhteydenotot liittojen neuvontaan koskevat yhä useammin jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Nyt käynnistyvän yhteistyön avulla voimme vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ja niiden yhteistoiminnassa hyvinvointiin ja sitä tukevaan hyvään johtamiseen panostetaan mahdollisimman vaikuttavalla tavalla”, kertoo Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Samaa mieltä on ylempiä toimihenkilöitä edustavan YTN:n puheenjohtaja Samu Salo. “Hyvinvointiin panostaminen on vastuullista, mutta myös erittäin kannattavaa. Nyt käynnistyvä yhteinen vuoropuhelu nostaa hyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen strategiselle tasolle. Vuoropuhelu mahdollistaa tutkitun tiedon, asiantuntijuuden ja työpaikkojen arjen toiminnan jakamisen organisaatioiden välillä.”

Teknologia-ala haastaa hyvinvoinnin kehittämiseen mukaan kaikki toimialat

Työyhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä on mahdollista tukea monella eri tasolla. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan nyt halutaan vaikuttaa siihen, että mahdollisimman monessa yrityksessä ja eri toimialoilla hyvinvointi nähdään keskeisenä tuottavuuden ulottuvuutena.

Syksyllä käynnistyvä vuoropuhelu tähtää työhyvinvoinnin kehittämiseen laajalla yhteistyöllä työmarkkinatoimijoiden ja asiantuntijoiden kesken. Uusien ratkaisujen etsinnässä hyödynnetään hallitusohjelmaan kuuluvan TYÖ2030-ohjelman kehittämää Tulevaisuusvuoropuhelu-menetelmää.

Menetelmä tuo yhteen tutkittua tietoa, kolmikantaisen yhteistyön sekä laajan työpaikkojen tuen kehittämiseen. Ensimmäinen keskustelu järjestetään lokakuussa ja viimeinen joulukuussa. Keskustelu käynnistyy yhteisen tilannekuvan rakentamisella, ja se etenee nopeasti kohti konkreettisia keinoja. Vuoropuheluun kutsutaan yritysten ja liittojen edustajia, asiantuntijoita ja työhyvinvoinnin tutkijoita.

Ilmoittaudu kaikille avoimeen, 7. lokakuuta järjestettävään starttiwebinaariin tästä.

toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, Teknologiateollisuus
puheenjohtaja Jorma Malinen, Ammattiliitto Pro
puheenjohtaja Samu Salo, YTN

Lisätiedot:
Teknologiateollisuus: johtava asiantuntija Sauli Holappa, p. 044-7889887,
sauli.holappa@teknologiateollisuus.fi

TYÖ2030-ohjelma: ohjelmajohtaja Sanna Kulmala, p. 040-4116378,
sanna.kulmala@ttl.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu