Skip to content

Teknologiateollisuuden neuvotteluja jatkettiin 10.5.

Julkaistu

Kategoriat

Teknologiateollisuuden neuvotteluja jatkettiin 10.5.

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajaa edustava Teknologiateollisuus jatkoivat maanantaina 10.5. neuvotteluja teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden syksyn palkantarkistuksesta.

Tapaamisessa käytiin edelleen läpi suhdannetilannetta. Osapuolet toivat esiin omia arvioitaan nykytilanteesta ja lähitulevaisuuden näkymistä suhteessa palkantarkistuksiin. Korotusprosenteista tai euromääristä ei vielä keskusteltu.

YTN:n neuvottelijoiden mukaan ylempien toimihenkilöiden enemmistön kannalta merkittävimmissä osatekijässä eli investoinneissa tutkimus- ja tuotekehitykseen ei ole tapahtunut merkittävää muutosta vuosien 2008 ja 2009 välillä.

¬-Elinkeinoelämän keskusliiton tilastoista selviää, että juuri teknologiateollisuudessa ylempien toimihenkilöiden palkkakehitys on ollut viime aikoina todella heikkoa, YTN:n teknologiateollisuuden vastaava asiamies Jani Huhtamella kertoo.

– Huono palkkakehitys vaarantaa koko alan kilpailukyvyn. Sekä tulevat että nykyiset osaajat karkaavat paremmin tuottaville aloille, Huhtamella huomauttaa.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Teknologiateollisuuden viime syksynä solmiman työehtosopimuksen mukaisesti lokakuun alussa maksuun tulevista ylempien toimihenkilöiden palkankorotuksista neuvotellaan nyt keväällä.

Sopu syksyn palkantarkistuksen menettelytavoista ja kustannusvaikutuksesta pitäisi syntyä 31.5. mennessä. Jos palkoista ei päästä yksimielisyyteen, sopimuksen voi sanoa irti päättymään 30.9.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu