Skip to content

Teknologiateollisuuden neuvottelut katkesivat

Teknologiateollisuudessa YTN:n käymät kilpailukykysopimusta koskevat neuvottelut ovat toistaiseksi katkenneet.

Erimielisyys koskee työajan pidentämistä. YTN olisi halunnut, että ratkaisu työajan pidentämisestä tehdään ensisijaisesti paikallisesti neuvotellen ja sopien. YTN halusi esittämässään mallissa kannustaa aitoon paikalliseen sopimiseen, eikä ns. perälautaan eli työnantajan yksipuolisesti määrittämään tapaan.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu