Skip to content

Teknologiateollisuuden sopimus YTN:n hallituksessa 16.9.

Julkaistu

Kategoriat

Maanantaina 24.8 syntynyt teknologiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva neuvottelutulos etenee YTN:n sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti päätäntään.

Ensiksi neuvottelutulos käsitellään YTN:n teknologiateollisuuden luottamusmiehistä koostuvassa taustaryhmässä 4.-5.9. Neuvottelutulosta esitellään myös luottamusmiesseminaarissa, joka pidetään samana viikonloppuna Hämeenlinnassa.

Sen jälkeen taustaryhmän kanta tuodaan tiedoksi YTN:n hallitukselle. YTN:n hallitus joko hyväksyy tai hylkää sen kokouksessaan 16.9.

Hyväksymisen jälkeen sopimus astuu voimaan 1.10.2009 alkaen.

Jos sopimus hyväksytään, syksyn 2009 palkankorotusten kanssa menetellään seuraavasti:

o   Korotuksista neuvotellaan paikallisesti ja ne maksetaan sovittavana ajankohtana välillä 1.10.2009 – 31.12.2009. Korotuksen kustannusvaikutus on 0,5 prosenttia ja se lasketaan 30.9.2009 tai muuna sovittuna ajankohtana työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työsuhteessa olevien ylempien toimihenkilöiden säännöllisen työajan palkkasummasta.

o   Mikäli palkankorotusta ei sovita paikallisesti, korotus voidaan maksaa myös 0,5 prosentin suuruisena yleiskorotuksena. Tällöin korotus maksetaan kaikille 1.12.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu