Skip to content

Teknologiateollisuuden syksyn 2011 työtaistelu poiki tuomiota

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Työtuomioistuin on tuominnut sekä Teknologiateollisuus ry:n että Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n hyvityssakkoihin syksyn 2011 työtaistelusta.

Erimielisyydet liittyivät sopimusosapuolten toimiin lokakuussa 2011 käytyjen työehtosopimusneuvottelujen aikana. Kiistaa herättivät erilaiset näkemykset sopimuksen päättymisestä.

Teknologiateollisuus perui lokakuun alussa työehtosopimuksen mukaisen työaikakoulutuksen vedoten työehtosopimustilanteeseen. Työtuomioistuin katsoi Teknologiateollisuuden rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan ja tuomitsi sen hyvityssakkoon.

Teknologiateollisuuden ilmoituksen jälkeen YTN käsitteli asiaa ja teki päätöksen muistuttaa jäsenilleen työaikalain ja työehtosopimuksen mukaisesta oikeudesta harkita ylityön tekemistä ja matkustamista vapaa-ajallaan työhönsä liittyvissä asioissa.

Työtuomioistuin katsoi YTN:n ylityökiellon olevan järjestön julistamana joukkoluonteisena painostuskeinona työehtosopimuslaissa tarkoitettu työtaistelutoimenpide ja määräsi YTN:lle hyvityssakon.

Työtuomioistuimen koko tuomio on luettavissa alla olevasta linkistä:

www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/58322.htm

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu