Skip to content

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke laajenee uusille aloille

Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteinen Hyvä työ – Pidempi työura -työhyvinvointihanke jatkuu Työturvallisuuskeskuksen vetämänä.

Jatkossa hankkeen työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kehittämät työkalut ja toimintamallit ovat kaikkien yritysten hyödynnettävissä toimialasta riippumatta.

– Teknologiateollisuuden hanke on nyt päättynyt, mutta yritykset voivat rekisteröityä käyttämään työkaluja hankkeen vanhassa osoitteessa tyohyvinvointi.info. Jossain vaiheessa toimintamallit integroidaan osaksi Työturvallisuuskeskuksen palveluja ja verkkosivuja, kertoo kehittämispäällikkö Ville Saarikoski Työturvallisuuskeskuksesta.

Vuonna 2011 alkanut Hyvä työ – Pidempi työura -työhyvinvointihankkeen tavoitteena on ollut edistää työhyvinvointia, pidentää työuria ja saada aikaan yhdessä tekemistä teknologiateollisuuden yrityksissä. Mukana on ollut noin sata yritystä.

Osallistuminen on ollut yrityksille maksutonta. Työturvallisuuskeskus ei ole tehnyt vielä päätöksiä asiasta.

– Hinta ei varmasti tule olemaan este palveluiden hyödyntämiselle, Saarikoski vakuuttaa.

Työhyvinvointi kehittynyt kaikissa henkilöstöryhmissä

Työhyvinvointihanke on tuottanut hyviä tuloksia mukana olleilla työpaikoilla. Se on parantanut erityisesti alle 35-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä.

Tulokset osoittavat, että koko aineistossa työhyvinvoinnin osa-alueista kehittyivät parhaiten asenteet ja motivaatio. Merkittävää parannusta tapahtui osaamisen, asenteiden ja työn alueella, kuten myös työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa. Myös luottamus työantajaa kohtaan on parantunut.

Henkilöstöryhmistä tilanne on parantunut erityisesti työntekijöillä, mutta myös toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työhyvinvointi on edistynyt. Yhtenä syynä on se, että työntekijöiden lähtötaso on ollut muihin henkilöstöryhmiin verrattuna alempi.

– Hankkeen tarjoamien apuvälineiden avulla organisaatio voi kehittää omaa olemassa olevaa työhyvinvoinnin malliaan tai sitten korvata kokonaan käytössä oleva mallinsa tällä, jolloin voi hyödyntää tutkittua vertailutietoa, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n työsuojeluryhmän vetäjä Sirkku Pohja.

– Työhyvinvoinnin kehittäminen on aivan keskeisessä roolissa, kun mietitään kestävää ja hyvää työuraa sekä organisaatioiden tuloksellisuutta. Kun työntekijät ja työnantaja kehittävät hyvinvointia pitkäjänteisesti, syntyy siitä työpaikalle kehittämisen ja vuoropuhelun kulttuuri, Pohja jatkaa.

Mukana hankkeessa ovat olleet Teknologiateollisuus, Metallityöväen Liitto, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Insinööriliitto.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu