Skip to content

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke laajentuu – uusia yrityksiä otetaan mukaan!

Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa (2010-2015) on
saatuhyviä tuloksia työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esimerkiksi henkilöstön
työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen on pystytty mukana olevissa yrityksissä
vaikuttamaan positiivisesti myös haastavina aikoina. Mahdollisten
organisaatiomuutosten jälkeen on entistä tärkeämpää puhaltaa yhteen hiileen.
Hanke tarjoaa toimintamallin, jossa henkilöstö ja organisaation johto yhdessä
kehittävät työhyvinvointia. 

Tällä hetkellä hankkeessa on mukana 72 yritystä. Otamme
nyt uusia yrityksiä mukaan! Rekisteröityminen mukaan on maksutonta kevääseen
2015 saakka.

Konsepti sopii nykyisen kehittämisen rinnalle tai sen voi
ottaa käyttöön puhtaalta pöydältä. Mukana olevat yritykset saavat
työhyvinvointimittauksen raportteineen käyttöönsä ilman erillisiä kustannuksia.
Työhyvinvoinnin kehittymistä voi seurata myös tulevina vuosina ja selvittää
oman yrityksen profiloitumisen verrattuna muihin yrityksiin. Hanke tarjoaa myös
toimintamallin kehittämistoimenpiteiden määrittelyyn.

Selvitämme hankkeessa toimivia, työhyvinvointia lisääviä
käytäntöjä  yritysten hyödynnettäviksi.
Järjestämme myös vuosittaisia työhyvinvointiseminaareja, joissa jaetaan uutta
tutkimustietoa ja konkreettisia esimerkkejä.

Lisätiedot nettisivulta: http://www.tyohyvinvointi.info/

Lisätiedot tiedotteesta: Hyvä työ – Pidempi työura.pdf 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu