Skip to content

Teknologiateollisuus neuvottelutulokseen syksyn palkankorotuksista

Julkaistu

Kategoriat

Teknologiateollisuus neuvottelutulokseen
syksyn palkankorotuksista

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden syksyn palkankorotuksista päästiin neuvottelutulokseen tänään maanantaina 16.8.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknolgiateollisuus pitävät tärkeänä, että työpaikkojen talous- ja työllisyysnäkymiä tarkastellaan yhdessä paikallisesti. Arviot tehdään syyskuun loppuun mennessä. Niiden perusteella ensisijaisesti sovitaan työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkankorotuksen kustannusvaikutus, ajankohta ja toteuttamistapa. Tällöin huomioidaan kustannuskilpailukyky, tuottavuus, kannustavuus sekä työllisyys- ja ostovoimatekijät.

Tavoitteena on, että henkilöstön edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa löydetään työpaikan olosuhteita ja tuottavuuden kehittämistä vastaava ratkaisu.

Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen palkankorotusten toteuttamisesta, korotetaan palkkoja 1.10.2010 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 prosentin kustannusvaikutuksella, josta kaksi kolmasosaa (1 %) jaetaan yleiskorotuksena ja yksi kolmasosa (0,5 %) kohdistetaan henkilökohtaisiin korotuksiin.

Talouden kasvunäkymä ovat neuvotteluosapuolten näkemyksen mukaan
epäyhtenäiset. Talouskehityksen vaikutukset teknologiateollisuuden yritysten tilauskantaan ja työllisyyteen vaihtelevat merkittävästi eri työpaikoilla. Teknologiateollisuus ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN haluavat osaltaan turvata nyt tehdyllä sopimuksella alan työpaikkojen toimintaedellytyksiä, tuottavuuden ja ostovoiman myönteistä kehitystä sekä työllisyyttä.

Vientisektorin kilpailukyky, johon vaikuttaa koko suomalainen kustannustaso mukaan lukien sosiaalivakuutuskehitys, on Suomen talouskehityksen kannalta avainasemassa.

Teknologiateollisuudella ja YTN:llä on kolmivuotinen työehtosopimus. Siihen liittyvistä, 1.10. jälkeisistä palkankorotuksista neuvotellaan vuosittain ottaen huomioon alan talous- ja työllisyysnäkymät.

Nyt saavutettua neuvottelutulosta käsitellään järjestöjen hallitusten seuraavissa kokouksissa.

Myös Metalliliitto ja Teknologiateollisuus pääsivät tänään neuvottelutulokseen työntekijöiden palkankorotuksista.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu