Skip to content

Teknologiateollisuus pyrkii kohti parempaa työelämää

Julkaistu

Kategoriat

Teknologiateollisuus ryhtyy kirkastamaan mainettaan aloittamalla monivuotisen hankkeen hyvän työelämän puolesta.

Kansainvälisestikin poikkeuksellisen laajassa urakassa ovat mukana sekä työnantaja että kaikki henkilöstöjärjestöt, myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Hyvä työ – pidempi työura -hankkeen tarkoituksena on päästä sanoista tekoihin niin, että teknologiateollisuuden yrityksissä aidosti ja yhdessä paneudutaan työelämän kipupisteisiin ja toimitaan niiden poistamiseksi.

Tavoitteena on henkilöstön kohentunut hyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen ja sen myötä esimerkiksi sairauspoissaolojen hallinta, työurien pidentyminen ja tuottavuuden kasvu.

– Win-win -malli. Kaikki osapuolet voittavat, kuvaa hankkeen suunnittelusta vastaava professori (emer.) Juhani Ilmarinen.

Ilmarinen on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu ikääntymisen ja työelämän laadun tutkija ja kehittäjä.

Työhyvinvointihankkeessa halutaan keskittyä suurten puheiden sijasta itse toimintaan työpaikoilla.

Ensimmäisessä vaiheessa yrityksille tarjotaan työvälineitä ja toimintatapoja, joilla yritykset arvioivat ja priorisoivat työhyvinvoinnin kehittämistarpeita.
Toisessa vaiheessa yrityksiä autetaan kehittämään työhyvinvointia ja laatimaan suunnitelma kehitystyön läpiviemiseksi.

Yrityksiä tuetaan tehokkaiden ja tuloksellisten ratkaisujen löytämisessä. Ratkaisevaa tulosten saavuttamiseksi on yritysten ja henkilöstön pitkäjänteinen osallistuminen kehittämistoimiin.

Parhaillaan hankkeeseen haetaan kolmeksi vuodeksi projektipäällikköä, joka nimitetään lähiaikoina.

Pilottivaiheeseen tunkua

Pilottivaiheeseen halukkaita yrityksiä on ilmaantunut enemmän kuin tarvittaisiin, peräti 30. Joukossa on sekä isoja että pieniä yrityksiä.

Ilmarinen lupaa, ettei ketään jätetä rannalle. Kaikki halukkaat yritykset pääsevät mukaan pilotin jossain vaiheessa porrastetusti. Hanke etenee pilotin jälkeen lopulta koko teknologiateollisuuteen.

Tarkoitus on, että yritykset vastaavat kustannuksista, mutta ne voivat hakea työyhteisönsä kehittämiseen tukea esimerkiksi työsuojelurahastolta ja eläkeyhtiöiltä. (MH)

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu