Skip to content

Telan koulutustoiminta uudistuu osaksi edunvalvontaa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Työeläkevakuuttajat Telan koulutustoiminta uudistuu osana toiminnan kokonaisuudistusta.

Uusimuotoinen yhteiskunnallinen koulutus on jatkossa osa edunvalvontaa. Se toteuttaa osaltaan tuoreen strategian mukaista perustehtävää: työeläkejärjestelmän vahvistamista ja toimintaympäristöön vaikuttamista. Telan hallitus hyväksyi uuden strategian 31. toukokuuta.

Jatkossa Tela järjestää yhteiskunnallisena koulutuksena muun muassa seminaareja ja työeläkekouluja sekä asiantuntijaluentoja ja -tapaamisia. Pääpaino on itse järjestetyissä tilaisuuksissa. Yhteiskunnallisen koulutuksen tarkempi koulutuskalenteri valmistuu syksyn aikana.

Yhteiskunnallisen koulutuksen avulla Tela haluaa osaltaan varmistaa, että nykyiset ja tulevat päättäjät ja vaikuttajat tuntevat työeläkealan sekä työeläkejärjestelmän kohtaamat haasteet.

Kohderyhmänä päättäjät ja aktiivit

Koulutustilaisuuksissa kerrotaan työeläkejärjestelmästä ja sen toimintaperiaatteista sekä kehittämiseen ja kestävyyteen liittyvistä haasteista. Tela ei jaa yleistä tietoutta eläketurvasta eikä työeläkkeistä. Kansalaisten henkilökohtaiseen työeläketurvaan liittyvissä asioissa paras tietolähde on se työeläkevakuuttaja, jossa henkilö on vakuutettuna. Työeläkevakuuttajat vastaavat myös työeläkeotteiden jakelusta vakuutetuille. Lisäksi Eläketurvakeskus (ETK) tarjoaa kansalaisille täydentävää tietoa ja neuvontaa.

Telan yhteiskunnallisen koulutuksen kohderyhmiä ovat poliittiset päätöksentekijät, työmarkkinajärjestöjen hallinnot ja päättäjät sekä asiamiehet ja aktiivit. Telan kohderyhmään kuuluvat myös nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen päättäjät ja aktiivit.

Lue lisää Telan yhteiskunnallisesta koulutukseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu