Skip to content

Teollisuusliiton ja Pron julistamat ylityökiellot

Teollisuusliitto on julistanut ylityökiellon 4.11. klo 00.00 – 15.11. klo 24.00 väliselle ajalle. Ylityökielto koskee teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan, kaivosalan sekä puolustusministeriön sopimusaloilla työskenteleviä. Ammattiliitto Pro on julistanut ylityökiellon koskien teknologiateollisuuden toimihenkilöitä samalla ajalla.

Ylityökielto on laillinen työtaistelutoimi. Siihen tulee osallistua kaikkien työntekijöiden mainittujen työehtosopimusten piirissä. Ylityökiellon aikana ei tehdä ylitöitä, eikä työnantaja voi niihin määrätä.

Ylityökieltoon osallistuvalle henkilölle ei voi aiheutua ongelmia ylityökieltoon osallistumisesta. Kysymys on ammattiyhdistyksen toimeenpanemasta työtaistelusta.

Ylityökiellot eivät koske hätätyötä, eivätkä sellaisia töitä, jotka ovat välttämättömiä hengen ja terveyden kannalta. YTN:n jäsenet eivät tee sellaisia tehtäviä, jotka aiheutuvat Teollisuusliiton ja Pron ylityökielloista.

Perusperiaate on, että palkansaajat noudattavat omaa työehtosopimustaan. Mikäli YTN-liiton jäseneen sovelletaan Pron työehtosopimusta, liiton julistama työtaistelutoimet, kuten vapaa-ajalla matkustamisen kielto, koskee myös häntä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu