Skip to content

TES on lakia parempi

Useista työntekijän asemaan vaikuttavista ehdoista on sovittu lakia paremmin työehtosopimuksella. Työehtosopimuksella myös varmistetaan lain noudattaminen. Katso vertailusta, miksi työehtosopimuksen eteen kannattaa taistella.

Työehto TES Laki
Lomaraha Velvollisuus maksaa lomarahaa perustuu työehtosopimukseen eikä lakiin.

 

Sopimuksettomalla alalla jää työnantajan anteliaisuuden ja ylemmän toimihenkilön oman neuvottelutaidon varaan, maksetaanko lomarahaa vai ei.
Sairaan lapsen hoitaminen ja palkka Useimpien työehtosopimusten mukaan ylemmälle toimihenkilölle voidaan maksaa palkkaa 1-4 päivältä silloin, kun hänen täytyy olla poissa töistä äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi. Työsopimuslaki takaa työntekijälle oikeuden olla pois töistä enintään neljä työpäivää alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi. Laki ei kuitenkaan takaa palkkaa poissaolon ajalta.

 

Työajan ulkopuolella tapahtuva työmatkustaminen ja palkka Asiasta voidaan sopia työehtosopimuksella.

 

Lain mukaan matkaan käytettyä aikaa ei lähtökohtaisesti pidetä työaikana.
Kilometrikorvaukset työajosta Oikeus kilometrikorvaukseen, joka yleensä on sovittu verohallinnon vahvistaman korvauksen mukaiseksi, on mukana useimmissa työehtosopimuksissa. On harhaluulo, että verohallinnon vahvistamat kilometrikorvaukset olisivat työnantajia sitovia.
Sairastuminen ja palkka Työehtosopimukset tuovat työntekijälle jopa muutaman kuukauden turvan sairauden varalta. Palkallisen sairauslomajakson pituus on laissa vain sairastumispäivän lisäksi 9 päivää.
Oikeus perhevapaisiin Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa on usein sovittu, että äitiyslomasta kolme kuukautta ja isyysvapaasta kuusi päivää ovat palkallisia. Laki takaa työntekijälle oikeuden olla pois töistä
perhevapaiden ajan, mutta poissaolo on palkatonta.

 

Kiinteä ylityökorvaus asiantuntijalla, jolla ei ole alaisia On mahdollista sopia työehtosopimuksessa mutta ei työsopimuksella. Työaikalain vastaista, jos ei ole sovittu työehtosopimuksessa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu