Skip to content

Tiedote 30.8.2010 YTN vauhdittaa paperiteollisuuden neuvotteluja ylityö- ja matkustuskiellolla

Julkaistu

Kategoriat

 
Ylemmät
Toimihenkilöt YTN asettaa paperiteollisuuden ylemmät toimihenkilöt
ylityökieltoon ja vapaa-ajalla työmatkustuskieltoon 1. syyskuuta 2010
kello 6 alkaen, ellei sopimus synny sitä ennen.
 
Noin 3 000
YTN-liittoihin kuuluvaa paperiteollisuuden ylempää toimihenkilöä on
ollut sopimuksettomassa tilassa syksystä 2009 alkaen. Suurin kiista
koskee työehtosopimussidonnaista kirjausta mahdollisuudesta sopia
paikallisesti työaikapankista.
 
Työaikapankki olisi joustava ja moderni ratkaisu nykypäivän työelämään.
 
YTN
on esittänyt, että työaikapankin synnyttämismahdollisuudesta
sovittaisiin valtakunnan tes-pöydässä työaikalain edellyttämällä
tavalla. Työajan talteen keräämisestä ei voi laillisesti sopia yli 40
tuntia suuremmasta kertymästä esimerkiksi työsopimuksessa, vaan siitä on
ensin sovittava työaikalain edellyttämällä tavalla kollektiivisesti.
 

Työaikapankki voidaan toteuttaa eri tavoin yrityskohtaisesti
räätälöimällä. Työaikapankkiin voisi tallettaa liukumien lisäksi
esimerkiksi ylitöitä, etätyöaikaa, matka-aikaa, pekkaspäiviä ja
vuosilomia. Sitä voitaisiin sopimalla käyttää myös lomautusten sijaan,
YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies Saku Laapio sanoo.
 
Laapion
mukaan työaikaan liittyvät epäkohdat ovat metsäteollisuudessa
työskentelevien ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehtojen suurimpia
puutteita. Niin ylityöt kuin omalla ajalla tapahtuva työmatkustaminenkin
jää useimmiten korvaamatta.
 
Ylemmät toimihenkilöt haluavat
paperiteollisuuden luottamusmiehilleen myös vastaavat korvaukset kuin
muilla aloilla ja henkilöstöryhmillä. Palkkoihin halutaan vähintään
toimialan yleisen linjan mukainen yleiskorotus.
 
– Jälleen joutuu
ihmettelemään metsäteollisuuden asennetta avainhenkilöryhmäänsä
kohtaan. Alalla on tarve löytää uusia tuotteita, joten innokkaita ja
motivoituneita ylempiä toimihenkilöitä tarvitaan nyt kipeästi. Hyvän
työnantajamielikuvan luulisi siis tässä tilanteessa olevan tärkeää,
YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi kommentoi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu