Skip to content

Tieto-konsernin väki aikoo marssia ulos 15.5.

Tietoväki ry ja TietoEnator-konsernin Asiantuntijat ry (TAS) järjestävät ulosmarssin perjantaina 15.5.2009 klo 13.00 – 17.00 koko Tieto-konsernissa.

Ulosmarssi toteutetaan, ellei konsernin yt-neuvotteluissa saada näyttöä siitä, että töiden ulkoistamisesta halvemman työvoiman maihin on todella liiketaloudellista hyötyä. Ainakaan toistaiseksi työnantaja ei ole esittänyt riittäviä faktoja asiasta. Henkilöstön mielestä yt-menettelyssä tavoiteltu vähennystarve on myös vähintäänkin puolitettava.

TASin puheenjohtaja Kalevi Heino huomauttaa, että yrityksen ensimmäisen kvartaalin taloudellinen tulos ei voi edellyttää työnantajan alkuperäisen yhteistoimintaesityksen laajuisia irtisanomisia ja lomautuksia.

– Jos työnantajan ilmoittamat irtisanomiset ja lomautukset toteutuvat esitetyn mukaisina, Tiedon Suomessa toimivan henkilöstön mahdollisuus saavuttaa jäljelle jääneellä väellä tavoiteltu tulos vaarantuu, Heino sanoo.

Henkilöstöryhmien mielestä työnantajan on panostettava henkilöstön uudelleen koulutukseen ja henkilöstön uudelleen sijoituksen aktiiviseen tukemiseen.

– Sen on myös sitouduttava ylitöiden vähentämiseen ja alihankkijoiden korvaamiseen Tiedon omalla henkilöstöllä.

Tämä on jo kolmas peräkkäinen kevät, kun Tieto-konserni pyrkii merkittäviin säästöihin Suomessa pääasiassa henkilöstön kustannuksella.

– Nyt meidän on työntekijöinä näytettävä, että meissä on joukkovoimaa vastustaa tällaisia henkilöstön vähennyksiä, Heino sanoo.

Ulosmarssi koskee Tieto-konsernin kaikkia työpaikkoja, mutta ei ihmishengen ja -terveyden turvaamiseksi tehtyä työtä.

Tiedon asiantuntijat TAS ry on Tieto-konsernissa toimiva akavalainen YTN:n yritysyhdistys. Yritysyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia ja muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia ja oikeudellisia etuja.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Tieto-konsernissa työskentelevät YTN:n jäsenliittojen jäsenet. Lisää tietoa TASista: http://www.te-ytn.net.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu