Skip to content

YTN tietoala: Mikä on omien tes-neuvotteluidemme tilanne tällä hetkellä?

Please see the summary in English below.

Tietoalan TES-neuvotteluita on käyty syyskuun puolesta välistä saakka. Neuvottelut työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry:n kanssa ovat sujuneet hyvin. Olemme saaneet sovittua käytännössä kaikista muista asioista, paitsi palkkaratkaisusta ja kikyn mukaisesta työajanpidennyksestä. Jo sovituista asioista voimme kertoa vain, että pidämme niitä positiivisina ja että ne kehittävät työehtosopimustamme hyvään suuntaan. Palkkaratkaisu ja kiky -työajanpidennys siis hiertävät vielä, mutta niistä ei päästä ratkaisuun pelkästään oman neuvottelupöydän kautta.

Miksi neuvottelumme ovat tauolla?

Työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ei halua tehdä sitovaa kiky, – tai palkkaratkaisua muiden sopimusalojen kanssa ennen kuin he ovat sopineet niistä suurimman vientialaliiton, Teollisuusliiton kanssa. Tämä estää meitäkin pääsemästä neuvottelutulokseen.

Miten kiky hiertää?

Palkkaratkaisu ja kiky-työajanpidennys ovat näissä neuvotteluissa oma erityinen asiansa. Kikyn työajanpidennyksen toteuttamistavasta on sovittu n. 300 työehtosopimuksessa, joten sitä voi hyvällä syyllä kutsua koko palkansaajaliikkeen asiaksi.

Palkansaajapuoli on pitänyt kikyä ja etenkin sen työajanpidennystä poikkeustilanteessa tehtynä väliaikaisratkaisuna. Työnantajapuolen mielestä taas kiky on tarkoitettu pysyväksi ja näin meillä on solmu valmiina. Teknologiateollisuus ry:n neuvottelujohtaja Minna Helle on viime keväästä saakka ajanut ehdotonta linjaa, jonka mukaan työajanpidennyksestä ei luovuta. Ei ainakaan ilman, että se vaikuttaisi neuvotteluissa sovittaviin palkankorotuksiin. Teknologiateollisuus on siis halunnut nitoa työajanpidennyksen kiinni palkkaratkaisuun. Helteen linjan mukaisesti työajanpidennyksen poistaminen vaatisi palkankorotuksista tinkimistä.

Meillä ei siis ole varsinaista neuvotteluongelmaa, mutta saamme sopimuksen vasta kun työnantajaosapuoli suostuu sopimaan. Tämä taas vaatii neuvotteluratkaisun Teollisuusliiton kanssa.

Miksi me emme aloita työtaisteluita?

Neuvottelutilanteemme ei ole oleellisesti muuttunut viime viikosta. Jäljellä olevat kysymykset ovat jumissa muillakin sopimusaloilla ja niihin liittyvät lukot aukeavat vasta kun Teollisuusliitolla on neuvotteluratkaisu. Työnantajaliitolla ei siis ole vielä halukkuutta saada sopimusta valmiiksi meidän kanssa, eikä edes suurten sopimusalojen lakon uhka ole saanut lukkoja auki. Käytännössä työnantajaliitto hakee keskitettyä ratkaisua, eikä meidän toimilla ole vielä tässä vaiheessa vaikutusta.

Haluamme myös pitää neuvottelut omissa käsissämme. Emme halua tässä tilanteessa aloittaa työtaistelutoimenpiteitä, joiden takia TES-neuvottelut siirtyisivät valtakunnansovittelijan luo Bulevardille. Tällöin työehtosopimuksemme sisältöä määrittelisi valtakunnansovittelija jolloin vaarana olisi menettää jo saavutetut tulokset. Uskomme saavuttamamme jäsenillemme paremman neuvotteluratkaisun neuvottelemalla siitä itse ilman valtakunnansovittelijaa johtamassa neuvotteluita.

Aloitammeko työtaistelut jossain vaiheessa?

Mielestämme työtaistelut ovat ase, jota käytetään vain, kun siihen on aito tarve. Tällaista tarvetta emme ole näissä neuvotteluissamme vielä kokeneet, sillä olemme päässeet neuvotellen yhteisymmärrykseen muista tärkeistä asioista. Jos kuitenkin tilanne muuttuu ratkaisevasti, on meillä täysi valmius ryhtyä toimenpiteisiin nopeasti.

Lue myös miten muiden alojen työtaisteluihin pitää suhtautua.

In English

Where’s the deal?

What is the situation of our own CA negotiations?

Currently, our negotiations have been on hold for a while. The negotiations started already in September, and have so far been going on nicely. We have been able to find solutions for the most of the issues, but the kiky working time extension and the salary rises haven’t been dealt yet.

Why have our negotiations been on hold?

The longer pause is due to the fact that the employer union wants first to have an agreement with Teollisuusliitto (the Industrial union) before agreeing salary increases on any other industrial areas. Teollisuusliitto’s salary increases have traditionally set the reference for salary increases in other industrial areas as well.

These negotiations are currently going on. But, unfortunately, Teollisuusliitto and the Technology Industries of Finland have not been able to get to an agreement yet. This is more or less because it’s not just about the salaries, but also about the so called kiky working time extension.

The employees side sees the whole kiky as a temporary solution which was made in a special situation. On the contrary, the employers side says kiky was ment to be a permanent thing and wants now to combine the kiky working time extension to be a part of the salary negotiations.

This has been a pretty tight knot to open, and this is why also we are still on hold.

Is there a need for industrial actions also in the IT service sector?

At this point, no. Our negotiations have been going on smoothly. Industrial actions are a weapon which should be used only when really needed. This could happen for example if something really important and urgent for the workers under the collective agreement would be removed or unreachable in the negotiations. So far we have not been running in this kind of situations, and all our issues have been possible to handle by negotiating.

What’s happening next?

Waiting for the employers union to make an agreement with Teollisuusliitto, that’s what’s happening. Most probably, until Teollisuusliitto has an agreement, we won’t have a need for a negotiating session with the employers union. We will inform about any changes to the current situation.

There’s industrial actions going on in the technology and planning industries. Please read here how they can affect you if you are working in the IT service sector?

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu