Skip to content

Tietoalan neuvottelut eivät edistyneet – sopimukseton tila alkaa torstaina

Tietoalojen työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin maanantaina. Neuvotteluissa ei edetty, vaan osapuolten näkemykset ovat edelleen erittäin kaukana toisistaan niin raha- kuin tekstikysymyksissä. Koska nykyinen työehtosopimus päättyy 30.9., alkaa alalla torstaina sopimukseton tila.

Työehtosopimusneuvottelut ovat polkeneet paikallaan jo useamman kuukauden eikä lähentymistä ole tapahtunut millään osa-alueella. Viimeisimmässä neuvottelussa todettiin hyvin selkeästi, että mitään mahdollisuuksia sopimuksen solmimiseen ei ole. Teknologiateollisuus ei ole valmis edes keskustelemaan 0,5 % korkeammasta palkankorotuksesta, mihin työntekijäpuoli ei tule alan tilanne huomioiden tyytymään. Toisena suurena kompastuskivenä on Teknologiateollisuuden työaikapykälään ajama heikennys, joka mahdollistaisi keskimääräisen työajan käytön säännöllisessä päivätyössä.

Alalla astutaan sopimuksettomaan tilaan torstaina 1.10.2009. Sopimuksettoman tilankin aikana noudatetaan päättyneen työehtosopimuksen työehtoja kunnes uusi työehtosopimus on hyväksytty. Neuvottelut jatkuvat vasta 21.10.2009.

Alalla selkeät edellytykset ostovoiman säilyttävään hyvään palkkaratkaisuun

YTN seuraa tarkasti tietoalojen sopimusneuvotteluja ja kehottaa työntekijäosapuolta pysymään tiukkana neuvottelujen edetessä. Alan vastuullinen asiamies Matti Koskinen toteaa, että Tietotekniikan palvelualoilla on muuta teknologiateollisuutta paremmat edellytykset ostovoiman turvaavaan palkkaratkaisuun, vaikka suhdannetilanne yleisesti maassa huono onkin: “IT-alan yrityksissä ei mene niin huonosti kuin teollisuudessa yleisesti. Vaikka ensi vuoden taantumalla uhkaillaan, olisi varmasti löydettävissä ratkaisuja, joilla palkankorotuksia voitaisiin tehdä siellä, missä niihin aidosti on varaa.”, Koskinen huomauttaa.

YTN on solminut Teknologiateollisuuden kanssa työehtosopimuksen, joka kattaa noin 55 000 ylempää toimihenkilöä mm. elektroniikka- ja sähköteollisuudessa. YTN ei ole kuitenkaan sitoutunut samaan ratkaisuun muilla teollisuusaloilla. YTN:n näkemyksen mukaan kullakin toimialalla on tehtävä ratkaisu alan oman tilanteen mukaan. Koskinen muistuttaa, että on nimenomaan työnantajaliittojen tahto, ettei tulopoliittista kokonaisratkaisua nyt ole neuvoteltu.

YTN valmis neuvottelupöytään

YTN on selvästi ilmaissut tahtonsa ja valmiutensa neuvottelupöydän ääreen, mutta ei ole tavoitteelleen vielä vihreää valoa nykyisiltä neuvotteluosapuolilta saanut. Koskinen arvioi molemmilla tahoilla olevan omat ennakkoluulonsa asian suhteen, mutta toivoo osapuolten näkevän YTN:n neuvotteluihin osallistumisen suuren hyödyn hyvinkin pikaisesti. “Työntekijäpuoli eli Erto pelkää sopimusautonomiansa puolesta, mutta toisaalta se ei voi luottaa meidän tukeemme nykyisten neuvottelujen aikana, mikäli ei meille neuvotteluoikeutta myönnä. Ulkopuolisena YTN ei ole myöskään sitoutunut työrauhaan.” YTN toivoo nyt palkansaajilta valmiutta yhteistyöhön yli keskusjärjestörajojen.

INFO:

SOPIMUKSETON TILA
Sopimukseton tila tarkoittaa tilannetta, jossa vanha työehtosopimus on jo lakannut olemasta voimassa, eikä uutta työehtosopimusta ole vielä tehty. Tällöin noudatetaan päättyneen sopimuksen työehtoja työehtosopimuksen jälkivaikutuksen perusteella. Työsuhteen ehtojen osalta tämä tarkoittaa siis sitä, että vanhan työehtosopimuksen määräykset katsotaan sopimuksettomassa tilassa työsopimuksen ehdoiksi. Nämä vanhan työehtosopimuksen määräykset ovat pääsääntöisesti voimassa siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on hyväksytty.

Työehtosopimuksen jälkivaikutus ei koske niitä uusia työsopimuksia, jotka tehdään sopimuksettoman tilan aikana. Silloin on huolehdittava siitä, että työsopimukseen kirjataan maininta vanhan työehtosopimuksen soveltamisesta, kunnes uusi sopimus astuu voimaan.

Sopimuksettoman tilan alkamisen jälkeen ei ole työrauhavelvoitetta eli neuvotteluja voidaan tukea työtaistelutoimin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu