Skip to content

Tietoalan neuvottelut siirtyivät syksyyn

Neuvottelut tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksesta siirtyvät elokuun loppupuolelle. Neuvotteluosapuolet Teknologiateollisuus ry ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry päättivät siirtää neuvotteluja, kun auki olevissa tekstikysymyksissä ei päästy eteenpäin.

ERTOn julkaiseman tiedotteen mukaan edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle ei ollut. ERTOn puheenjohtajan Tapio Huttulan mukaan tavoitteet eivät ole muuttuneet, vaan jäsenten ostovoima ja alan palkkakehitys sekä tätä kautta houkuttelevuus halutaan turvata. Työnantajapuolelta odotetaan ymmärrystä alan erityispiirteistä ja kehittämistarpeista; vain näin neuvotteluissa pystytään pääsemään eteenpäin.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n tietotekniikan palvelualan vastuullinen asiamies Matti Koskinen myötäilee Huttulan ajatuksia ja toteaa tauon olevan paikallaan, kun neuvottelutilanteessa on ajauduttu näin umpikujaan: “Neuvottelujen tavoitteista ei saa missään nimessä tinkiä, vaan ostovoimaa korottavalla ratkaisulla on tuettava taantumasta toipumista. Suomalainen IT-osaaminen ei ole kansainvälisesti kallista, taantuman taustalla ovat muut seikat kuin kilpailukyvyn puute.” Koskinen muistuttaa, että palkansaajien yhteistyötä tarvittaisiin lisää: “YTN ei vielä ole sopimuskumppani, vaikka edustamme kolmasosaa työvoimasta!” Koskinen korostaa lisäksi, että YTN on valmis sopimusyhteistyöhön ERTOn kanssa. “Näin vahvistaisimme palkansaajapuolen neuvotteluvoimaa nyt, kun suhdannetilanne on meille epäedullinen ja työnantajaliitto näyttää ottavan siitä kaiken mahdollisen irti.”

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet jatkavansa neuvotteluja 26.elokuuta. Ellei 30.9.2009 mennessä saavuteta neuvottelutulosta, alan työehtosopimus päättyy ilman erillistä sopimuksen irtisanomista.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu