Skip to content

Tietotekniikan palvelualan kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Tietoalan toimihenkilöt ry ja Teknologiateollisuus ry saavuttivat kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen viime viikolla. Neuvottelutuloksessa sovittiin uudesta työehtosopimuskaudesta ajalle 1.11.2016 – 30.10.2017.

Työehtosopimusneuvottelujen haastavimmat asiakohdat olivat vuosittaisen työajan lisääminen 24 tunnilla ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistäminen työpaikkatasolla. Näistä meillä ja työnantajaliitolla oli varsin poikkeavat näkemykset. Tiiviiden neuvottelujen jälkeen kilpailukykysopimuksen edellyttämistä asioista saatiin kuitenkin kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos.

Työajan pidentäminen 24 tunnilla vuodessa

Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa ansiotasoa muuttamatta aikaisintaan 1.1.2017 alkaen.

Ensisijaisesti työajan pidentämistapa sovitaan paikallisella sopimuksella. Paikallisen sopimuksen säännöllisen työajan pidentämisestä tekee luottamusmies tai rekisteröity yrityskohtainen työntekijöiden yhdistys. Jos näitä ei työpaikalla ole, sopimuksen tekevät työntekijät yhdessä.

Jos työajan pidentämisestä ei tehdä paikallista sopimusta marraskuun loppuun mennessä, työnantajalla on mahdollisuus pidentää työaikaa enintään 12 tunnilla kuudessa kuukaudessa työehtosopimuksen perälautamääräysten mukaan. Tämä tarkoittaa, että tällöin työnantaja voi:

  1. Ensisijaisesti pidentää työntekijän työpäivää enintään 2 tunnilla. Työajan pidentämisestä on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen.
  2. Jos päivittäisen työajan pidentäminen edellyttää työntekijän suostumusta ((työsopimuksessa sovittu työpäivän enimmäispituus) ja työntekijä kieltäytyy päivittäisen työajan pidentämisestä, toissijaisesti työnantaja voi osoittaa työaikaa työntekijän vapaapäivälle. Tällöinkin työajan pidentämisestä on ilmoitettava viikkoa ennen.

Monen työntekijän työsopimuksessa on sovittu työpäivän enimmäispituudeksi 7,5 tuntia, jolloin työntekijällä on mahdollisuus kieltäytyä päivittäisen työajan pidentämisestä. Siksi perälaudassa on toissijainen määräys työajan pidentämisestä kokonaisilla päivillä. Kokonaisia päiviä koskevaa perälautamääräystä sovelletaan kuitenkin vasta silloin, mikäli työntekijä kieltäytyy päivittäisen työajan pidentämisestä.

Kaikista sopimukseen liittyvistä kysymyksistä voit olla yhteydessä yrityksesi luottamusmieheen/henkilöstöedustajaan.

Pysy kuulolla

Liitot valmistelevat ohjeita työajan pidentämistä sekä muita työehtosopimuksen muutoksia koskien. Seuraa tiedotusta nettisivuillamme ja facebook-sivuillamme.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu