Skip to content

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus hyväksyttiin


Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n sekä Tietoalan toimihenkilöt ry:n hallitukset ovat hyväksyneet saadun neuvottelutuloksen tietotekniikan palvelualan uudesta työehtosopimuksesta. Työnantajia sopimuksessa edustaa Teknologiateollisuus ry.

Uusi työehtosopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Palkkaratkaisuista käydään työpaikoilla paikalliset neuvottelut ja ellei paikalliseen palkkaratkaisuun päästä vuoden 2018 osalta 15.12.2017 ja 2019 14.12.2018 mennessä korotetaan palkkoja seuraavasti:


o viimeistään 1.1.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,1% yleiskorotuksella. Vuodelle 2018 sisältyy myös työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,5%.
o viimeistään 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 0,9% suuruisella yleiskorotuksella. Vuodelle 2019 sisältyy myös työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,7%.
o vuoden 2020 palkankorotusten osalta TES:n sopijaosapuolet käyvät neuvottelut 31.05.2019 mennessä. Mikäli palkankorotusten suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen määräaikaan mennessä niin silloin osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 31.10.2019.
o tehtäväryhmäkohtaisia vähimmäispalkkoja korotetaan 1.1.2018 ja 1.1.2019 1,6%:lla

Lisäksi työehtosopimus pitää sisällään vähäisiä lähinnä tarkentavia tekstimuutoksia.

Tutustu työehtosopimukseen täällä: Sopimukset ja ohjeet .

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu