Skip to content

Tietotekniikan palvelualan uusi työehtosopimus on torjuntavoitto

Please see the article in English below.

Tietoala ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry hyväksyivät tänään maanantaina viime viikolla syntyneen neuvottelutuloksen. Ratkaisun piirissä on runsaat 70 000 it-alan työntekijää.

Ratkaisu antaa mahdollisuuden sopia palkankorotuksista paikallisesti. Jos paikallista palkkasopimusta ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti, jolloin viimeistään 1.3.2020 palkkoihin tulee 1,3 prosentin yleiskorotus.

Ellei toisenakaan vuonna synny paikallista sopimusta, korotetaan palkkoja viimeistään helmikuussa 1,2 prosentin yleiskorotuksella, ja lisäksi 1.2.2021 palkkojen korottamiseen käytetään 0,8 prosentin suuruinen yritys- tai työpaikkakohtainen erä.

Perälaudassa sovitut korotukset ovat työmarkkinoilla syntyneen yleisen linjan mukaisesti yhteensä 3,3 prosenttia 25 kuukauden mittaisella sopimuskaudella.

Ilmaisista kiky-tunneista luovuttiin. Niiden tilalle sovittiin työaikajoustoista sopiminen paikallisesti.

Jos paikallinen sopiminen ei onnistu, työnantaja voi perustellun tuotannollisen tarpeen vuoksi osoittaa työntekijälle kalenterivuodessa 16 tuntia lisää työtä. Tunteja ei voi kuitenkaan sijoittaa arkipyhille eikä kyseisten viikkojen lauantaille, ellei niin erikseen paikallisesti sovita. Perustellusta syystä työntekijä voi tapauskohtaisesti kieltäytyä työnantajan osoittamista lisätunneista. Työnantaja voi myös osoittaa työssä suoriutumisen kannalta tarpeellista koulutusta 8 tuntia vapaa-ajalle. Näistä kaikista tunneista maksetaan peruspalkan mukainen korvaus.

”Vaikka palkankorotukset ovat alan tilanteeseen nähden maltilliset, olemme tyytyväisiä, koska jäsenistön kannalta tärkein tavoite toteutuu. Kiky-tunnit poistuvat sopimuksista ja ilmaisen työn tekeminen päättyy”, sanoo YTN tietoalan pääneuvottelija Minna Anttonen. ”Toisaalta palkankorotuksista neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti, niin toivottavasti sitä kautta saadaan yleistä linjaa parempia korotuksia.”

”Työnantajien heikennyslista oli pitkä, mutta saimme sen torjuttua. Heikennyksiä työehtoihin ei tällä neuvottelukierroksella tullut. Sen sijaan saimme kehitettyä muutamia työntekijöille tärkeitä kirjauksia”, myhäilee Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi. Esimerkkinä hän mainitsee tilapäisen poissaolon lapsen sairastumisen vuoksi. Aiemmin poissaolon palkanmaksun edellytyksenä oli, että molemmat huoltajat ovat ansiotyössä. Jatkossa myös puolison tutkintoon johtava opiskelu voi olla poissaolon palkallisuuden peruste. ”Pidän TES-ratkaisua torjuntavoittona. Ratkaisumme noudattelee yleistä linjaa siitäkin huolimatta, että alallamme ei ollut työtaistelutoimenpiteitä koko neuvottelukierroksen aikana”, summaa Kopperi.

Lisätietoja:
Minna Anttonen, 0500 842 687, minna.anttonen@ytn.fi
Jyrki Kopperi, 040 833 0633, jyrki.kopperi@tietoala.fi

 

A new collective agreement for the IT services industry

Tietoala ry, YTN and Teknologiateollisuus ry today approved the outcome of last week’s negotiation. The solution covers over 70,000 IT workers.

The solution allows you to negotiate salary increases locally. If there is no local wage agreement, the wages are adjusted according to the so-called tail-board, which by 1.3.2020 at the latest, will see a 1.3% overall increase in salaries.

Unless a local agreement is reached in the second year, salaries will be increased by a general rate increase of 1.2% by February, and in addition, on February 1, 2021, a 0.8% enterprise or job-specific item will be used.

In line with the general trend on the labor market, the increases agreed at the tail-board amount to a total of 3.3% over a 25-month contract period.

Free kiky-hours were abandoned. They were replaced by agreeing on working time flexibility locally.

“While salary increases are moderate in the industry, we are pleased that the most important goal for our members is being achieved. Kiky-hours will be canceled and free work will end”, says Minna Anttonen, chief negotiator of YTN tietoala. “On the other hand, salary increases are primarily negotiated locally, so hopefully they will be better than the general policy.”

“The list of employer weaknesses was long, but we got rid of it. Weaknesses in terms of employment did not occur during this round of negotiations. Instead, we were able to develop some important records for our employees”, says Jyrki Kopperi, Chairman of Tietoala ry. As an example, he mentions temporary absence due to a child’s illness. Previously, wages for absenteeism were conditional on both parents being in paid employment. In the future, spouse’s studying leading to a degree may also be the basis for compensating absences. “I see the collective agreement solution as a win-win. Even though there were no industrial action measures in our sector throughout the negotiation round, our solutions follow the general line”, Kopperi concludes.

For more information:
Minna Anttonen, 0500 842 687, minna.anttonen@ytn.fi
Jyrki Kopperi, 040 833 0633, jyrki.kopperi@tietoala.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu