Skip to content

Blogi: Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultoinnin alan tilanteesta YTN-datan valossa

Vuotuinen YTN-dataraportti on taas julkaistu. YTN-data 2020 kattaa runsaan 27 000 yksityisen sektorin vastaajan tiedot kymmenen eri liiton työmarkkinatutkimuksista lokakuun 2020 tilanteessa. Tilintarkastus- ja konsultointialan (lyhyemmin ”tilintarkastusala”) vastaajien osuus kaikista vastaajista oli noin kaksi prosenttia.

Keskeisinä eroina YTN:n ”keskiarvovastaajaan” todettakoon, että ala on huomattavan naisvaltainen (59 % vs. 40 %). Samoin vastaajat ovat tyypillisesti selvästi hyvin nuoria (mediaani-ikä alalla 34 vuotta, kaikilla yhteensä 41 vuotta) ja ammatti-ikävuosiltaan varsin kokemattomia (mediaani alalla 7 vuotta, kaikilla yhteensä 13 vuotta). Molemmilla mittareilla ala profiloituu selvästi YTN:n ”nuorimpana”. Työssäkäyntialueena Uusimaa painottuu myös voimakkaasti: jopa 59 % alan vastaajista on töissä pääkaupunkiseudulla. Työn vaativuutta ja mahdollista esihenkilöasemaa peilaavan asematasokysymyksen kautta nähdään, että jopa 69 % vastaajista toimii asiantuntijatehtävissä. 22 % vastaajista ilmoitti, että heillä on alaisia. Koronavuosi näkyi selvästi matkustamisen yleisyydessä ja matkapäivissä: vähintään yhden matkapäivän ilmoittaneiden osuus (52 %) putosi jopa 24 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ja tämän joukon matkapäivien mediaani (10 päivää) putosi viidellä syksyn 2019 tilanteesta.

Palkkataso ja palkassa tapahtuneet muutokset

Tilintarkastusalan alkupalkka (= ns. työhöntulopalkka tutkinnon jälkeen) oli mediaanitasolla 3170 euroa, tässä nousua edellisvuodesta 5,6 %. On muistettava, että kyse ei ole ns. identtisten henkilöiden palkkakehityksestä, vaan eri vuosien vastaajat ovat osin toisistaan erillinen ryhmä. Vuonna 2018 alkupalkkamediaani oli 3200 euroa. Vahvoja tulkintoja ei voida näiden lukujen valossa tehdä alkupalkkaisten ryhmässä vastaajamäärän ollessa vuosittain varsin pieni.

Vastaavasti kaikkien alan vastaajien palkkamediaani oli 4250 euroa, tässä nousua vuoden takaisesta 1,2 % (50 euroa). Johtotason mediaani oli 7500 ja keskijohdon mediaani 5520 euroa. Asiantuntijatasolla mediaanipalkka oli 4070 ja se nousi vuoden takaisesta 20 eurolla (0,5 %).

60 % alan vastaajista totesi, että oma palkka on noussut suhteessa syksyn 2019 tilanteeseen. Taustatekijöinä palkan muuttumiselle yleiskorotuksen tai yrityskohtaisen korotuksen nimesi vain joka viides vastaaja, osuus on selvästi matalin YTN:n sisällä (kaikki yhteensä jopa 55 %). Yleisestikin ns. työehtosopimuksettomat alat erottuvat tässä muista aloista. Tilintarkastusalalla jopa joka neljäs palkan muutoksen kokenut vastaaja ilmoitti taustana henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvän ns. meriittikorotuksen, samoin uusi asema tai tehtävä saman työnantajan palveluksessa (19 %) erottui poikkeuksellisen korkealla osuudella alojen välisessä vertailussa ajatellen palkannousun syitä. Alan vastaajista 60 % ilmoitti olevansa tulospalkkausjärjestelmän piirissä, näistä 70 % sai vuonna 2020 tulospalkkion, jonka osuus vuosiansioista on mediaanitasolla seitsemän prosenttia. Osuus vaihtelee hyvin paljon asematasoittain.

Todellinen työaika ja kokemus työsuhteen varmuudesta

Vastaajien ilmoittama keskimääräinen todellinen työaika vuonna 2020 oli jopa 41,2 tuntia, asiantuntijatasolla 40,8 tuntia. Työajoissa ei tapahtunut muutoksia edellisvuoteen nähden ja se on yhä selvästi YTN:n keskitason (39,8 tuntia) yläpuolella. Oman tilanteensa työpaikalla koki edelleen vakaaksi tai melko vakaaksi jopa 92 %; vakauskokemus on YTN:n kärkeä. Yleinen tilanne omalla työpaikalla koetaan myös vakaaksi tai melko vakaaksi 84 %:n kohdalla vastaajista. Esimerkiksi koronatilanne ei siis ole negatiivisesti heijastunut vakauskokemuksiin.

 

Juha Oksanen

juha.oksanen@ytn.fi

Kirjoittaja toimii tutkijana YTN Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon toimijaryhmässä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu