Skip to content

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan palkkatutkimus 2014 ilmestyi

Tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultointialan palkkatutkimus 2014 on ilmestynyt. Vastausten perusteella alan yritysten välillä ja myös yritysten sisällä on runsaasti eroja palkoissa, työajoissa ja työkulttuurissa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että alalla ei ole työehtosopimusta. Se takaisi esimerkiksi yleiskorotukset ja selkeyttäisi yhteisiä pelisääntöjä.
Ainoastaan 1/3 vastaajista tunsi työnantajansa palkkapolitiikan, joten yrityksissä pitäisi kiinnittää edelleen entistä suurempaa huomiota avoimempaan palkkapolitiikkaan. Se voitaisiin usein tuntea paremmin, jos työnantaja tiedottaisi ja perehdyttäisi asiaan paremmin. Myös kilpailukieltoasiat tunnetaan huonosti. Lähes 1/3 vastaajista ei tiennyt, onko heidän työsopimuksessaan kilpailukieltoa vai ei.
Tutkimuksessa kartoitettiin myös työaika-asioita. Todellinen viikoittainen työaika on edelleen hieman pidentynyt. Yli 70 prosenttia alan työntekijöistä työskentelee yli 40 tuntia viikossa. Pitkät työpäivät näyttävät heijastavan alan kilpailun kovenemista, kun yleinen taloustilanne jatkuu haastavana. Työajan pidentyessä työnantajien pitäisikin huolehtia entistä paremmin henkilöstön hyvinvoinnista, jaksamisesta ja palautumisesta.
Työssä viihtymiseen vaikuttaa tutkimuksen mukaan paljon myös se, millaisia palkkoja tilintarkastus- ja konsultointialalla maksetaan. Yli 2/3 vastaajista on harkinnut vaihtavansa joko alaa tai työpaikkaa. Suurin syy on tyytymättömyys omaan palkkaan, etenkin peruspalkkaan. Lähes 70 prosenttia vastaajista arvioi, että työn vaativuuden noustessa palkka ei nouse samassa suhteessa.
Millaisia palkkoja tilintarkastajille ja konsulteille maksetaan eri tehtävissä ja eri yrityksissä? Entä kuinka pitkiksi työpäivät venyvät? Tämän ja paljon muuta tutkimuksen satoa löydät täältä (linkki lataa pdf-tiedoston).
Kysely toteutettiin kesäkuussa 2014. Kyselyyn osallistui runsaat 250 vastaajaa, pääkohderyhmänä alan suurimmat yritykset.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu