Skip to content

Tuottavuuskuopasta ei tietoakaan

Palkansaajien tutkimuslaitoksen laatimassa toimialaennusteessa teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden tuotanto kasvaa tänä vuonna yhteensä 5,8 prosenttia, ensi vuonna 3,4 prosenttia ja 6,3 vuonna 2013.

Tämän mukaan Suomen jalostuselinkeinot ja vientiin suuntautuvat palvelut kasvavat vuosina 2012-2013 selvästi muuta kansantaloutta nopeammin.
Vuosina 2012-2013 nopeimmin kasvavia toimialoja ovat laivanrakennus, elektroniikkateollisuus sekä tietojenkäsittelypalvelu. Heikointa kehitys on painamisessa, öljynjalostuksessa ja rakentamisessa.

Toimialaennusteessa tuodaan esille, ettei Suomen yksityinen sektori eivätkä toimialaennusteen toimialat ole joutuneet mihinkään tuottavuuskuoppaan.

Työn tuottavuuden ennustetaan nousevan yhteensä 4,0 prosenttia tänä vuonna, 3,0 prosenttia ensi vuonna ja 3,6 prosenttia vuonna 2013.

Lähivuosina nousu on nopeinta elektroniiikkateollisuudessa ja televiestinnässä, hitainta teknisissä palveluissa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu