Skip to content

Tutkan avulla työhyvinvointi käytäntöön

Julkaistu

Kategoriat

Oululaisessa Nortal Oy:ssä on saatu hyviä kokemuksia
henkilöstön aktiivisuudesta konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa ja
käynnistämisessä. Yritys on mukana teknologiateollisuuden Hyvä työ – Pidempi
työura -hankkeessa.

“Pöllyytämme organisaatiota miettimään asioita yhdessä”,
kertoo Nortal Oy:n Site manager Anu Hilli. Yrityksessä on Hillin mukaan
lähdetty ensimmäisenä lisäämään vuorovaikutusta arjessa oman tiimin sisällä.
Lisäksi sekä esimiehet että projektipäälliköt saavat valmennusta, joka tähtää
parempaan palautteenantoon.

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa
käytettävien Tutka-työkalujen avulla on saatu yrityksissä esiin sellaisia uusia
kehityskohteita, joita henkilöstökyselyssä ei ole havaittu. Yksilö-tutka
-kysely soveltuu hyvin käytössä olevan henkilöstökyselyn rinnalle. Sen avulla
tuodaan esiin erityisesti työhyvinvointiin liittyviä kehitystarpeita ja
työhyvinvoinnin tilan seuraamiseen saadaan selkeät mittarit. Käytännön
toimenpiteet ideoidaan ja käynnistetään yhdessä. Sen jälkeen tekeminen
keskitetään vain yhteen osa-alueeseen kerrallaan.

Viekö kiire pohjan työpaikkojen kehittämiseltä

Työn pirstaleisuus ja kiire puhuttavat
teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeen järjestämässä Hyvän työn
seminaarissa Oulussa. Toiminnan kehittäminen lähtee hyvästä yhteistyöstä, joka
on ollut yhtenä tavoitteena Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa. Yhdessä
tekemällä voidaan vaikuttaa myös tuottavuuden lisäämiseen muun muassa työn
sujuvuutta parantamalla. Yhteistyön lisäksi kiireen hallinnassa tarvitaan myös
sisäistä johtajuutta. “Kiire ei saa olla syy siihen että tärkeät asiat jäävät
tekemättä” painottaa teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.
Näihin asioihin ottavat työhyvinvointipaneelissa kantaa hankkeessa mukana
olevien liittojen johtajat sekä emeritus professori Juhani Ilmarinen.

Työmotivaatio ja työhön sitoutuminen ovat lisääntyneet
hankkeen aikana

Asenteisiin ja motivaatioon on haastavaa vaikuttaa
suoraan, joten tuloksia saadaan kun toimenpiteitä toteutetaan työn muilla
osa-alueilla. Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa tasa-arvon tunnetta on
lisätty toimintatapoja yhdenmukaistamalla sekä vuorovaikutusta ja esimiehen
palautetta lisäämällä. Kehitystä on hankkeen mittaustulosten mukaan tapahtunut
henkilöstöryhmistä erityisesti työntekijöillä ja ikäryhmistä alle
35-vuotiailla.

Sen sijaan toimihenkilöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä
työhyvinvoinnin lisääminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja toimenpiteitä.
“Tuloksia ei saada perinteisellä ergonomiakartoituksella, vaan täytyy mennä
sisälle tietotyön vaatimuksiin ja keskustella kuinka työtä tehdään uudella
tavalla”, sanoo YTN ry:n puheenjohtaja Pertti Porokari.

Lisää yrityksiä Oulun alueelta otetaan mukaan
Kolmivuotisessa hankkeessa on mukana jo lähes 60 teknologiateollisuuden
yritystä. Uudet yritykset voivat liittyä mukaan koko vuoden 2013 ajan.
Kehittämistoiminnan käynnistämiseen annetaan työkalut ja tukea. Hyvän työn
kiertue käynnistyi Helsingistä ja järjestään huhtikuussa Joensuussa, Oulussa ja
Tampereella. Jokaisessa tilaisuudessa paikallinen yritys kertoo työhyvinvointia
lisäävästä toiminnastaan.  Hankkeen
tavoitteena on edistää työhyvinvointia, pidentää työuria ja saada aikaan
yhdessä tekemistä yrityksissä. Yhteismitalliset työkalut tekevät tuloksista
vertailukelpoisia.

Lisätiedot www.tyohyvinvointi.info

Lisätietoja:Tiina Hartikainen

Hyvä työ – Pidempi työura -hanke, projektipäällikkö
Teknologiateollisuus ry puh. 050 586 2879, tiina.hartikainen@teknologiateollisuus.fi

 

 

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu