Skip to content

Tutustu Nollatoleranssi korvauksettomalle ylityölle -kampanjaan!

Kemianteollisuuden ylemmistä toimihenkilöistä säännöllisesti
ylitöitä tekee 85 %. Työaikalain
mukaiset kerrotut korvaukset rahana tai vapaa-aikana saa kuitenkin vain
27 % ylitöitä tekevistä.

Nollatoleranssi korvauksettomalle ylityölle -kampanjan tarkoituksena on nostaa esiin korvauksettoman ylityön yhteiskunnalliset,
työnantajaan ja työntekijöille ja heidän perheilleen koituvat
vaikutukset.

Tutustu!

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu