Skip to content

Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmaa jatketaan

Julkaistu

Kategoriat

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN haluavat tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmalla.

Kesäharjoittelu on alalla tuttu aiemmilta vuosiltakin. Nyt uusittu sopimus koskee vuosia 2011-2013.

Tarkoituksena on, että koululaiset saavat omakohtaista kokemusta suunnittelu- ja konsulttialan yritysten sekä arkkitehtitoimistojen toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista. Samalla koululaisille tarjotaan sopivaa käytännön työtä.

Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän työjakson voi sijoittaa kesä-elokuulle. Palkaksi lomakorvauksineen on sovittu 320 euroa.

Ohjelman tarkoitus ei ole korvata normaalia kesätyötä. Harjoitteluohjelman työsuhteet ovat luonteeltaan työelämään tutustumista.

Liitot suosittelevat, että yrityksissä huomioidaan hyvissä ajoin harjoitteluohjelman erityisluonne henkilöstösuunnitelmassa tai muussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu