Skip to content

Työaikadirektiiviä on uudistettava

YTN:n puheenjohtajan Pertti Porokarin mielestä EU:n
työaikadirektiivin uudistus pitää käynnistää viivytyksettä vaalien jälkeen. Nykyisessä
direktiivissä on paljon epämääräisyyksiä ja puutteita, joita on jouduttu EU:n
tuomioistuimenkin päätöksillä paikkaamaan. 

– Kaikkein hankalin asia on niin sanottu opt-out eli
jäsenvaltion oikeus poiketa direktiivin säännöksistä. Thatcherin aikanaan neuvottelemaa
oikeutta soveltaa tällä hetkellä peräti 16 jäsenmaata. On selvää, että näin
menetellen yhteisölainsäädäntö menettää merkityksensä eikä sitä voi hyväksyä,
sanoi Porokari ay-liikkeen Ääniä Suomesta- kampanjan lehdistötilaisuudessa maanantaina
Helsingissä. 

– Myös direktiivin soveltamisalassa on ongelmia; ylemmät
toimihenkilöt eivät ole nykyisellään direktiivin piirissä. Kyseessä on
eräänlainen rakenteellinen opt-out, jolla kasvava palkansaajaryhmä jätetään
ilman työaikasuojaa. Epäkohta on korjattava, Porokari vaati. 

– Päivystysaikoja ja vuosilomia koskevat säännökset
kaipaavat niin ikään selkeyttämistä. On hyvä havaita, että Ääniä Suomesta
-kampanjan tutkimuksen tulokset kertovat jäsenistön tukevan voimakkaasti
ay-liikkeen työelämätavoitteita EU:ssa ja muun muassa työaikadirektiivin
pikaista uudistamista, Porokari totesi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu