Skip to content

Työaikapankkeja halutaan kehittää

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksessa sovittiin, että keskusjärjestöt selvittävät työaikapankkien käytön sopimusalakohtaiset esteet ja laativat yhteisen suunnitelman niiden poistamiseksi. Akava selvittää parhaillaan työaikapankkeihin liittyviä alakohtaisia käytäntöjä. Sen lähettämään kyselyyn tuli YTN:n energia-alan luottamusmiehiltä runsaasti vastauksia.

Vastausten mukaan useassa yrityksessä on jossain muodossa sovittu työaikapankin käytöstä. Järjestelmää halutaan edelleen kehittää. Niissä yrityksissä, joissa työaikapankkia ei vielä ole, sen esteenä on lähinnä työnantajan haluttomuus sopia asiasta.

Seminaari työhyvinvoinnista

Työehtosopimuksessa sovitut koulutusta ja matka-ajan korvaamista koskevat työryhmät tapasivat 28.2. Energiateollisuuden edustajat. Koulutustyöryhmä sopi pikaisesta 11.4. pidettävän seminaarin “Tuottavuudella työhyvinvointia – työhyvinvointia tuottavuudella” mainostamisesta. Ilmoittautumiset 4.4.2013 mennessä: www.adato.fi/koulutuskalenteri

Syksyn seminaarin valmistelu on alkanut. Sen aiheena on paikallinen sopiminen. Ajankohta on vielä auki.

Matka-ajan korvaamisesta kysely

Matkatyöryhmässä keskusteltiin yhteisen kyselyn tekemisestä, mutta siitä työnantajat kieltäytyivät. Energian taustaryhmä tekee oman kyselyn lähiviikkoina. Keskustelua työnantajan kanssa jatketaan huhtikuussa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu