Skip to content

Työehtosopimusneuvotteluissa esiteltiin tavoitteet

Julkaistu

Kategoriat

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusneuvottelut konkretisoituivat maanantaina 10.10., kun neuvotteluosapuolet esittivät omat tavoitteensa. YTN:llä ja Tietoalan toimihenkilöillä on neuvotteluissa yhteinen tavoiteasetanta. Palkansaajayhteistyö on toiminut neuvotteluissa hyvin.

Neuvotteluissa esiteltiin myös pienryhmän läpikäymät viitteelliset muutokset, joita tarvitaan sopijaosapuolissa tapahtuneiden muutosten johdosta. Käytännössä tämä tarkoittaa ERTOon liittyvien viittausten poistamista ja päivittämistä YTN:ään sopivilla viittauksilla.

Tiistaina 11.10. päästiin puhumaan myös sopimuksen kustannusvaikutuksista. Sekä työnantaja että palkansaajapuoli esittivät omat palkkaratkaisunsa. Tavoitteet olivat kaukana toisistaan, mutta osapuolet näkivät kuitenkin edellytyksiä jatkaa neuvotteluja. Neuvottelut jatkuvat torstaina 13.10.

Lisätietoja: Vastuullinen asiamies Jani Huhtamella, puh. 040 5353 728

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu