Skip to content

Työelämän uusi suunta muodostuu rohkeasti kokeilemalla ja pitämällä työyhteisöstä hyvää huolta

Finanssialalla kehitetään jatkuvasti parempia tapoja tehdä töitä niin etänä kuin toimistollakin. Kotona tehtävän etätyön riskejä pystyvät vähentämään sekä työntekijät että työnantajat. Uskallus kokeilla ja oppia uutta ovat avainasemassa, kun rakennetaan työelämän uutta suuntaa. 

FinanssiTYÖ2030 -jatkohankkeen seminaarissa keskusteltiin työelämän tulevaisuudesta, erilaisista työn tekemisen tavoista sekä niihin liittyvistä haasteista. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ ovat termejä, joilta ei voi enää välttyä. Työnteko ei ole samalla tavalla aika- ja paikkasidonnaista kuin vielä pari vuotta sitten.

Pandemian myötä työnteon digitalisoituminen otti ison harppauksen. Osin pakon sanelemana ymmärrettiin, että monia työtehtäviä voidaan tehdä muuallakin kuin työpaikalla, ja tilanteesta voivat hyötyä niin työntekijät kuin työnantajatkin.

Työntekijät ja työnantajat voivat yhdessä pienentää kotona tehtävän etätyön riskejä

Kotona tehtävässä työssä on paljon hyviä puolia ja se tuo vapautta monen arkeen. Etätyö voi kuitenkin myös heikentää työntekijän fyysistä ja henkistä terveyttä. Etätyön riskejä on tunnistettu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tutkimuksessa.

Työelämän uusi suunta -seminaarissa puhunut projektijohtaja Maurizio Curtarelli EU-OSHAsta muistuttaa, että etätyöllä voi olla merkittäviä vaikutuksia henkiseen terveyteen. Etätyöläiset saattavat eristäytyä, eivätkä välttämättä saa tarvitsemaansa tukea kollegoilta tai esihenkilöiltään. Työ- ja vapaa-ajan rajat voivat hämärtyä, mikä johtaa helposti stressin lisääntymiseen.

Etätyön riskejä voi vähentää. EU-OSHAn kokoamassa vinkkipaketissa mainitaan muun muassa työvälineiden oikeaoppiseen käyttöön keskittyvä koulutus työntekijöille, ohjeet taukojumppaan sekä ideoita siihen, miten erottaa työ- ja vapaa-aika.

Kun työnantaja joustaa, myös työntekijät joustavat

”Tietääkö kukaan oikeasti, mikä toimii ja mikä ei, kun puhumme uuden työn tulevaisuudesta? Olisiko olennaisempaa uskaltaa tehdä uusia kokeiluja sekä kuunnella ja osallistaa henkilöstöä”, kysyi tietoliikenneyhtiö DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen omassa puheenvuorossaan.

”Toiselle etätyö sopii paremmin, kun taas toiset kokevat itselleen sopivammaksi tehdä töitä työpaikalla. Olennaista on vapaus valita paras paikka tehdä työtä. Etätyön ei tarvitse edelleenkään olla itseisarvo, vaan tärkeää on ajatus siitä, että jokainen voi valita itselleen ne parhaat olosuhteet tehokkaan työn tekemiseen ja luottamus osapuolten välillä säilyy.  Kun työnantaja joustaa, myös työntekijät joustavat.”

Rissanen myös muistuttaa, että nyt on tartuttava mahdollisuuteen eli uskallettava kokeilla uutta ja oppia, sillä näistä eväistä lopulta muodostuu työelämän uusi suunta.

Vuoropuhelun, luottamuksen ja inhimillisyyden merkitys korostuu

Finanssiala on hyvin säänneltyä, ja se vaikuttaa mahdollisuuksiin tehdä etätöitä. Yhä useammat tehtävät on kuitenkin voitu digitalisoida ja järjestää siten, että niitä on turvallista tehdä myös etäyhteyksin.

Tarja Furuholm, Katriina Landemaine ja Jarmo Hyvärinen Nordeasta korostivat keskustelussaan erityisesti vuoropuhelun, luottamuksen ja inhimillisyyden merkitystä työyhteisössä. Esille nousi huoli työntekijöiden hyvinvoinnista ja siitä, ettei tiedetä, miten etätyötä tekevät oikeasti voivat fyysisesti ja henkisesti.

Myös finanssialalla on vielä paljon työtä teeman ympärillä. Alalla kehitetään jatkuvasti uusia parempia tapoja tehdä töitä niin etänä kuin toimistollakin.

 

FinanssiTYÖ2030 -kehittämishankkeessa mukana ovat Finanssiala ry, rahoitusalan työmarkkinaosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry. Hankkeessa vahvistetaan rahoitusalan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. FinanssiTYÖ2030 -hanke vahvistaa vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten kesken!

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu