Skip to content

Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille

Itsearviointityökalu on väline, joka auttaa kehittämään kestävällä tavalla hyvinvoivan työpaikan. Työkalua voi käyttää itsenäisenä mittarina tai yritys voi liittää sen osaksi työterveysohjelmaansa jatkuvaa kehittämistä varten.

Itsearviointityökalu on selkeä kysymyssarja ennakoivan työhyvinvointi­toiminnan itsearviointiin ja raportointiin. Se

  • kannustaa jatkuvaan kehittämiseen
  • antaa tietoa toteutettujen toimien vaikuttavuudesta
  • mahdollistaa ennakoivien mittarien avulla saatujen tietojen analysoinnin ja esittämisen johdolle sekä motivoi investoimaan ennaltaehkäisevään toimin­taan.

Työkalu soveltuu käytettäväksi yritystoiminnan kaikilla eri osa-alueilla tuotannosta hallintoon. Työkalu on käyttökelpoinen organisaation koosta riippumatta, joten sitä voivat käyttää yhtä hyvin pienet kuin suuretkin yritykset oman työhyvinvointitoimintansa kehittämiseksi.

Työkalun ovat kehittänyt Työturvallisuuskeskuksen kemianteollisuuden työalatoimikunta, jossa ovat edustajat YTN:n (asiamies Seppo Järvenpää) lisäksi TEAM:sta, PRO:sta ja KT:sta.

Tutustu työkaluun TTK:n sivuilla.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu