Skip to content

Työhyvinvointi esillä kemianteollisuuden työpaikoilla

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Kemianteollisuuden Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hankkeessa on viimeisen puolentoista vuoden aikana tartuttu työhyvinvoinnin kehittämiseen yrityksissä toteutettavissa projekteissa. Työpaikkojen kehityskohteisiin on löytynyt uusia ratkaisuja ja tietoisuus työhyvinvoinnin merki-tyksestä on kasvanut. Vuonna 2013 keskitytään erityisesti varhaisen välittämisen kehittämiseen.

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolien yhteinen työhyvinvointihanke käynnistettiin vuonna 2011. Kaikkiaan 35 yritysprojektia lähti syksyllä 2011 etsimään uusia näkökulmia, ideoita ja käytännön keinoja parantaa työhyvinvointia alan työpaikoilla. Yritysprojektivaiheen tuloksia tarkasteltiin seminaarissa Hämeenlinnassa 20.11.2012. Hanke jatkuu vuonna 2013 varhaisen välittämisen kehittämisellä.

Yritysprojekteilla tuloksia

– Työpaikoilla toteutetuissa projekteissa tartuttiin hyvin erilaisiin kehitystarpeisiin ja uusittiin sekä päivitettiin toimintatapoja. On syntynyt luottamuksellinen keskusteluilmapiiri, mikä on parantanut asioiden rakentavaa käsittelyä työyhteisössä, tiedon kulku on parantunut ja aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden on koettu lisääntyneen, kokoaa hankkeen projektipäällikkö Jaana Neuvonen projektiryhmiltä saatua palautetta.

Projekteissa on työuriin vaikutettu kehittämällä perehdyttämistä. Sairastavuutta on vähennetty parantamalla ergonomiaa ja jakamalla töitä uudelleen. Samoin on tehty varhaisen välittämisen malleja ja sopimuksia korvaavasta työstä. Tuottavuuteen on vaikutettu järkevöittämällä toimintaa, karsimalla turhia töitä ja parantamalla esimiestyötä.

– Erityisen iloinen olen siitä, että projekti on työpaikoilla antanut mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaan työhyvinvointiin liittyviä asioita ja miettimään, miten itse voimme vaikuttaa niihin. Vastuu työhyvinvoinnista on meillä kaikilla, kiteyttää Jaana Neuvonen.

Työkaverit ja työyhteisö avainasemassa

Työyhteisön ja ilmapiirin vaikutus työhyvinvointiin nousi vahvasti esiin hankkeessa toteutetussa fiilis-mittauksessa. Lähes kaksi kolmannesta eli 63 prosenttia vastaajista arvioi työpäiväkokemuksensa mielekkääksi, ja hyvä ilmapiiri mainittiin useimmiten perusteluksi kokemukselle. Työkaverit herättivät myönteisiä ajatuksia 82 prosentilla vastaajista.

Suhtautuminen tulevaisuuteen oli myönteistä, mutta osin varovaisuuden sävyttämää. Vastaajista 55 prosenttia arvioi tulevaisuutensa hyväksi. Heitä yhdisti positiivinen asenne ja muutosten näkeminen mahdollisuuksina. Noin kolmannes vastaajista oli epävarmemmalla kannalla. Työkavereihin erittäin myönteisesti suhtautuvat arvioivat myös työpäiväkokemuksensa ja oman tulevaisuutensa selkeästi keskivertoa paremmaksi.

Fiilismittaus toteutettiin verkkopohjaisena kyselynä kolme kertaa vuoden 2012 aikana. Osallistujat arvioivat vastauksissaan työpäiväkokemustaan, suhtautumista työkavereihin sekä omaa tulevaisuuttaan. Mittauksessa mukana olleista projekteista vastauksia saatiin yhteensä 832. Tulokset analysoi Fountain Park Oy.

Työhyvinvointihankkeen ovat käynnistäneet Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammatti-liitto ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Hanke on osa kemianteollisuuden Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Neuvonen, puh. 040 580 3447, www.hyvaahuomista.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu