Skip to content

Työhyvinvointi merkittävä kilpailutekijä liiketoiminnalle

Kaupan alan ylempi toimihenkilö tekee ylitöitä viikoittain keskimäärin 2,5 tuntia, usein korvauksetta. Korvauksettomilla ylitöillä on paitsi negatiivista vaikutusta ansiotasoon ja tulevaisuuden eläkkeeseen, se on pitkälti myös työsuojelukysymys. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry vaatii, että työajanseuranta on saatava kaikissa kaupan alan yrityksissä pikaisesti kuntoon.

Työaikaseurannan puutteet paljastuvat viimeistään silloin kun keskustellaan ylitöiden tai matka-ajan korvaamisesta. Yli puolet kaupan alan ylemmistä toimihenkilöistä jää vaille minkäänlaisia ylityökorvauksia. Silti alan ylempien toimihenkilöiden odotetaan olevan käytettävissä työasioihin myös vapaa-aikanaan; lähes puolet saa töihin liittyviä yhteydenottoja viikonloppuisin ja iltaisin.

– Alalla on valitettavan suuri määrä yrityksiä, joilla työajanseurantaa ei ole ollenkaan, vaikka laki sitä edellyttää. Kun harmaita ylitöitä tehdään, ei todellinen resurssitilanne tai yksittäisen ihmisen työkuorma selviä myöskään työnantajalle, huomauttaa YTN:n kaupan alan vastuullinen asiamies Riikka Sipilä.

Työajan ulkopuolella korvauksetta tehtävät työasiat vaikuttavat merkittävästi jaksamiseen, joka on osa työsuojelua. Työsuojelu mielletään usein puhtaasti tapaturmia ehkäiseväksi toiminnaksi, vaikka se sisältää myös työhyvinvoinnin menetelmien kehittämistä. Työsuojelun edistämiseksi tulisi kaupan alan yrityksiin valita oma työsuojeluvaltuutettu myös ylemmille toimihenkilöille. Asiantuntijatyötä tekevät tarvitsevat nimenomaan henkistä työsuojelua, jota myös työajanseuranta on.

– Työaikapankkien käyttöönotto kaupan alalla olisi merkittävä askel työhyvinvoinnin kehittämisessä, summa YTN:n varapuheenjohtaja Lotta Savinko. – Vastuulliset yritykset voisivat selonteon työaikakirjanpidosta myös osaksi tilinpäätöstään, vuosikertomusta tai yhteiskuntavastuuraporttia. Työhyvinvointiin panostamisella on selvä merkitys työn tuottavuuteen, jatkaa Savinko.

Työsuojelussa painopiste tulee olla ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja se kuuluu kaikille, myös ylemmille toimihenkilöille. Hyvinvoiva työyhteisö on myös kilpailutekijä; palkkauksen lisäksi työolot kiinnostavat nuoria osaajia, jotka hakeutuvat kaupan alan palvelukseen, puhumattakaan tuottavuuteen liittyvistä tekijöistä. YTN kannustaakin alan työnantajia kehittämään yhteistyössä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa työhyvinvointikysymyksiä.

Tuloksentekijät ja kaupan alan tulevaisuus -seminaari järjestettiin 13.12.2011 Helsingin Messukeskuksessa. Seminaarissa keskusteltiin työhyvinvoinnin merkityksestä kaupan alan ylempien toimihenkilöiden ja työnantajien kesken. Samalla lanseerattiin YTN kaupan alan kampanja, joka on suunnattu alan ylemmille toimihenkilöille. Kampanjan sivut löytyvät osoitteesta www.kaupantuloksentekijat.fi

Lotta Savinko, varapuheenjohtaja, p. 040 504 4356
Riikka Sipilä, kaupan alan vastuullinen asiamies, p. 0400 – 458 226

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, jonka jäseninä on 22 akavalaista liittoa. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. www.ytn.fi ja www.ytn.fi/kauppa

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu