Skip to content

Työkyvyttömyys vuosiloman aikana

Sairastumisesta loman aikana ei enää seuraa seitsemän päivän karenssia, vaan työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän on vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi.

Siirto-oikeus koskee lakisääteistä vuosilomaa. Siirto-oikeus ei sen sijaan koske lakisääteisen loman ylittäviä loman osia, joista on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksessa. Loman siirto-oikeus ei koske myöskään lomarahanvaihtovapaita.

Työntekijän pitää esittää työnantajalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. Työntekijän pitää erikseen pyytää loman siirtämistä, pelkkä lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ei riitä.

Vuosilomapalkan laskentaan muutoksia

Vuosilomalain muutos koskee lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana kokoaika- ja osa-aikatyön välillä siirtyneitä, kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Muutos koskee 1.4.2013 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta ansaittavia lomia. Kuukausipalkkaisten lomapalkka on aiemmin määräytynyt loman alkamishetken tilanteen mukaan.

Kuukausi- ja viikkopalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkka lasketaan jatkossa prosenttiperusteisesti (9/11,5 %), jos työaika ja vastaavasti palkka on muuttunut kesken lomanmääräytymisvuoden. Jos muutos on tapahtunut lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen loman alkua, lomapalkka määräytyy ennen muutosta olleen palkan perusteella.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu