Skip to content

Työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamisneuvottelut alkavat suunnittelu- ja arkkitehtisuunnittelualoilla

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat saaneet aikaan sopimuksen työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) jatkosta 12 kuukaudella.

Ratkaisu on sekalinjainen. Palkkoja korotetaan 16 euroa mutta vähintään 0,43 prosenttia toisen sopimusjakson alusta eli 1.11.2015 alkaen. Samalla sovittiin työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta.

Seuraavaksi liitot neuvottelevat tykan kolmannen vuoden käytännön toteutuksesta työ- ja virkaehtosopimuksissa. Neuvottelut käydään suunnittelualalla ja arkkitehtisuunnittelualalla kesäkuun loppuun mennessä. 

Neuvottelujen etenemisestä kerrotaan YTN:n kotisivuilla, uutiskirjeellä ja YTN:n Facebook-sivulla.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu