Skip to content

Työllisyys- ja kasvusopimus syntyi

Keskusjärjestöt hyväksyivät perjantaina neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Sopimus on luettavissa kokonaisuudessaan Akavan sivuilta.

Sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan ensimmäisenä vuonna 20 eurolla ja toisena vuonna 0,4 prosentilla. Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina.

Keskusjärjestöt suosittelevat, että seuraavista asioista neuvotellaan alakohtaisesti muiden alakohtaisten asioiden lisäksi:

tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen työaikajärjestelyjen avulla
työterveyden ja – hyvinvoinnin edistäminen sekä menettelytavat, joilla pyritään vähentämään sairauksien ja työtapaturmien aiheuttamia poissaoloja
käytettävissä olevat tes-sopimuskeinot työpaikkojen, yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnan turvaamiseksi, kun yritys tai julkisyhteisö joutuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin
työurien pidentämiseksi alakohtaiset tes-osapuolet selvittävät, miten ikäohjelmien käyttöä ja yksiköllisten työurasuunnitelmien tekemistä edistetään työpaikoilla.

Alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käydään 8 viikon kuluessa eli 25.10.2013 mennessä.  Tämän päivämäärän jälkeen työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuutta. Mikäli kattavuus on riittävä, niin keskitetty sopimus syntyy. Muussa tapauksessa mennään liittokierrokselle.

Rahoitusalan neuvottelut

Alkuperäisen, liittokierroksen aikataulun mukaan, rahoitusalan tes-neuvottelut oli tarkoitus aloittaa 14.10. Keskitetyn ratkaisun myötä neuvottelut tullaan aloittamaan jo lähiviikkoina. 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu