Skip to content

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

Malli liittyy 1.1.2014 voimaan tulleeseen lakipakettiin, joka tukee työntekijöiden osaamisen kehittämistä verovähennyksellä, jos tämä järjestää työntekijöille ammatillista osaamista edistävää koulutusta. Työnantajalla on oikeus taloudelliseen verokannusteeseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohti.

Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle vuoden 2014 aikana.

Apuväline työpaikoille

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen mallin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi. Osaamisen jatkuvan kehittämisen ja kouluttautumisen pitäisi olla yhä tärkeämmässä roolissa työpaikoilla. Malli tarjoaa yhden apuvälineen työnantajille ja luottamusmiehille suunnitelmien laatimiseen. Tavoitteena on, että hyvän ja mahdollisimman yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman myötä yhä useammalla ylemmällä toimihenkilöllä on mahdollisuus säännölliseen osaamisen kehittämiseen.

Koulutussuunnitelma tulee laatia yhteistoiminnassa henkilöstön ja työnantajan kesken. Suunnitelmien tekemistä edellytetään myös pieniltä yrityksiltä, jotka eivät ole yt-lain piirissä, jos ne haluavat saada oikeuden verohelpotukseen.

Malliin voi tutustua klikkaamalla tätä linkkiä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu