Skip to content

Työnantajaliitot keskittävät toimintaansa

Julkaistu

Kategoriat

Suomeen syntyy vuodenvaihteessa uusi työnantajaliitto, johon
kuuluvissa yrityksissä työskentelee noin 140 00 palkansaajaa. Erityispalvelujen
Työnantajaliitto ry, Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat LTY ry,
Palvelualojen Toimialaliitto ry ja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto
TIKLI ry yhdistyvät Palvelualojen työnantajat PALTA ryk:si.

Jäsenten henkilöstömäärällä mitattuna liitto on
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Uuden liiton toiminta jaetaan päätoimialaryhmiin, joita ovat
logistiikka, yrityspalvelut, tietoliikenne ja muut palvelut. Logistiikkaan
kuuluvat muun muassa lento- ja maaliikenne, huolinta sekä maaliikennepalvelut.
Yrityspalvelujen ryhmään kuuluvat esimerkiksi asennus sekä infra- ja
turvapalvelut. Tietoliikenneryhmässä ovat muun muassa teleoperaattorit, media
sekä muut ICT-palvelut. Muiden palvelujen ryhmässä ovat esimerkiksi autokoulut,
vapaa-ajan palvelut sekä neuvontajärjestöt.

PALTA:n tiedotteen mukaan yhdistymisellä ei ole lyhyellä
aikavälillä mitään vaikutusta työehtosopimusrakenteisiin tai
neuvottelusuhteisiin. PALTA on jatkossa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n
neuvottelukumppani useilla eri sopimusaloilla.

Liiton puheenjohtajana toimii ainakin huhtikuuhun saakka
Riitta Tiuraniemi DNA Oy:stä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu