Skip to content

Työntekijät ja työnantajat yhdessä kehittämään finanssialan työelämää

Finanssialan työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat ryhtyneet yhteistyössä kehittämään alan työelämää. Tarkoituksena on rakentaa finanssialasta hyvinvoiva toimiala siten, että se on samaan aikaan omistajilleen tuottava ja markkinoilla kilpailukykyinen ja alan työntekijät voivat työssään hyvin.

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa ovat mukana työntekijäliitot Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajan edustaja Finanssialan Keskusliitto. Yhteistyöstä on sovittu työmarkkinaneuvottelujen yhteydessä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun alan tulevaisuudesta ollaan hakemassa yhteistä näkemystä näin laajalla pohjalla.

Yhteiseen pöytään on istuttu finanssialaa ravistelevien muutosten vuoksi. Tekninen kehitys kulkee kovaa vauhtia eteenpäin ja ne muutokset tuntuvat myös finanssialalla. Perinteisen konttoriasioinnin rinnalle ja ohi on kiilannut asiointi verkkopalveluissa. Neuvonnan tarve on kasvanut ja samalla asiakkaiden tarve asiakaspalvelulle on muuttunut: palvelua halutaan ajasta ja paikasta riippumatta. On yhdessä mietittävä, miten asiakkaat pidetään tyytyväisinä ja miten henkilöstö viihtyy alalla uudenlaisissa tehtävissä.

Yksi isoista tavoitteista on säilyttää finanssiala houkuttelevana työnantajana sekä nykyisten että tulevaisuuden työntekijöiden silmissä. Tässä työhyvinvoinnilla ja viihtyvyydellä on suuri rooli. Alan on kilpailtava asiakkaiden lisäksi myös parhaista työntekijöistä.

Hankkeen osana toteutetaan tutkimuksia ja selvityksiä, joiden avulla osapuolet muodostavat yhteisen käsityksen siitä, mihin suuntaan alan työelämää on kehitettävä. Tarkoitus on löytää konkreettisia tapoja toteuttaa muutoksia työpaikoilla.

Hyvinvoivan finanssialan projektipäällikkönä toimii Ritva Rajander-Juusti, jolla on jo aiempaa kokemusta finanssialan tulevaisuuteen liittyvistä tutkimuksista. Vuoden 2014 alussa alkaneen hankkeen on arvioitu kestävän noin kaksi vuotta. Hanketta rahoittavat kaikki osapuolet. Tarkoitus on myös hankkia ulkopuolista rahoitusta.

Lisätietoja:
Asiamies Ville-Veikko Rantamaula,
puh. 020 155 8804 tai ville-veikko.rantamaula@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu