Skip to content

Työsuhteiden ehdot ovat kilpailuvaltteja

Julkaistu

Kategoriat

Viime keväänä tehty selvitys osoitti, että esimerkiksi perhevapaiden kustannusten korvaamisessa on tilintarkastus- ja konsultointialalla isojakin eroavaisuuksia yritysten välillä, kun asiaa ei ole työehtosopimuksella tarkoin säädelty. YTN:n tekemä selvitys muutti käytäntöjä kuitenkin niin, että silloin joissakin yrityksissä ollut käytäntö maksaa täysi palkka kolmen kuukauden äitiysvapaalta ja kolmen viikon isyysvapaalta on nyt alan yleinen käytäntö. Nähtäväksi jää, milloin eräiden yritysten hyvät käytännöt esimerkiksi ylitöiden ja matka-ajan korvaamisen osalta leviävät koko alalle. Siihen saakka ne toimivat hyvin kilpailuvaltteina alan rekrytoinneissa.

Lisätietoja: alan asiamiehet

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu